تازه ترین ها

بامیان: شاهراه عمومی بغلان ـ بامیان در غندک بروی دشمن مسدود گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” شاهراه عمومی بغلان ـ بامیان را در منطقه چرای سنگپر ولسوالی غندک ولایت بامیان بروی دشمن مسدود ساختند

مجاهدین این شاهراه را بروی هرنوع تحرکات ساعت ۵ صبح دیروز مسدود ساختند ومجاهدین چک پوسته ایجاد کردند وافراد دشمن را شناسایی کرده بازداشت مینمایند.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.

Related posts