تازه ترین ها

دشمن چرا به کشتار مردم رو کرده است ؟

دشمن چرا به کشتار مردم رو کرده است ؟

از ۱۰ سپتمبر ماه جاری به این سو یعنی در طی دو هفتهء اخیر، اشغالگران و عساکر مزدور بیش از ۱۰۰ تن مردم ملکی را در بخشهای مختلف کشور در چاپه های مشترک و بمباران ها شهید و حدود ۱۰۰ تن دیگر را زخمی ساخته اند. زنان، کودکان، جوانان و موسفیدان شامل قربانیان اند.

فاجعه های دیروز، جان ۱۸ تن را در مراسم عروسی در کاپیسا و جان ۱۴ تن غیر نظامیان را که شامل کودکان شیرخوار نیز بودند در میدان وردک گرفت.

نیروهای امریکایی و مزدوران شان در ننگرهار، لغمان، پکتیا، ارزگان، میدان وردک، زابل، فراه و……. عملیات های شب هنگام انجام داده اند و از طرف روز بمباران کرده اند. جزئیات این قضایا را نمی توان در رسانه های استعماری و مزدور یافت، اما تفصیل واقعیت ها در ذخیرۀ رسانه های آزاد ثبت است. صحنه های تصویری و ویدیوی این واقعات را می توان در شبکه های اجتماعی دید. ۹۹ در صد قربانیانِ عملیات ها و بمباران دشمن مردم ملکی هستند که به گونهء ارادی هدف قرار گرفته اند.

هر چه اینکه دشمن چرا به این حماقت بزرگ و جنایات نابخشودنی ضد بشر رو آورده است، دلائل زیادی دارد. اما دلیل روشن اینست که شکست های پیهم، بدنامی های روز افزون، تلفات بی شمار، اختلافات داخلی و پیروزی های بزرگ مجاهدین اشغالگران و رژیم دست نشانده آنان را به حالتی رسانیده است که همچون سگ دیوانه و ترسیده به هر سو دهن می اندازند، صرف نظر ازینکه فایده ای دارد یا خیر.

اشغالگران و دست نشاندهان شان اکنون به این نتیجه رسیده اند که تمام ملت را دشمنان خود می دانند، هر شخص را به نگاه یک طالب می بینند، بناءً به کشتار دسته جمعی شروع کرده اند، توان ندارند که بر مجاهدین چاپه بیاندازند و یا حمله بکنند، می خواهند مردم را توسط وحشت و جنایت مرعوب بسازند.

بهرامی – وزیر دفاع ادارۀ کابل – به زبان خود اعتراف می کند که در طی یک ماه گدشته تنها ۵۰۰ تن از افراد اردو کشته و ۷۰۰ تن آنان زخمی شده اند. هرچه شمار تلفات پولیس و اربکی ها و یا تعداد نیروهای که از صفوف رژیم فرار کرده اند یقینا به هزاران تن می رسد. ثابت می شود که اشغالگران و مقامات مزدور دانسته اند که پرسونل جنگی شان در حال ختم شدن است.

ائتلافیان خارجی نیز امریکایی ها را در میدان جنگ تنها گذاشته اند و نمی خواهند عساکر شان را دوباره به سرکردگی امریکایی ها به جنگ زمینی در برابر مجاهدین بفرستند.

از همینست که امریکایی های اشغالگر و مقامات مزدور رژیم کابل به وحشت کمر بسته اند، همه موازین و حقوق انسانی را پشت سر گذاشته به جنایات ضد بشری رو کرده اند، بمباران و ویرانی خانه های مردم ملکی، مساجد، مدارس، مکاتب، کلینک ها و بازارها را مشغلهء روزمرۀ خود ساخته اند. این وحشت ثابت می کند که دشمن در برابر مجاهدین با شکست مواجه است و اکنون می خواهد شکست های خود را با وحشت جبیره بکند و انتقام خود را از مردم بی گناه بگیرد. اما این جنایت نابخشودنی بر ضد بشر است.

Related posts