تازه ترین ها

اعلامیه امارت اسلامی در رابطه به نشست های احتمالی به نام علما در کابل و اسلام آباد

اعلامیه امارت اسلامی در رابطه به نشست های احتمالی به نام علما در کابل و اسلام آباد

امریکایی های اشغالگر پس ازینکه در افغانستان در عرصهء نظامی با شکست و رسوایی مواجه شدند، اکنون تلاش دارند ناکامی شان را از راه های مختلف توجیه بکنند و برای پیروزی اشغال خود در افغانستان راه های بدیل و غیر جنگی تلاش بکنند.

سازمان استخباراتی امریکا – سی آی ای – از روی همین هدف به مقامات پنتاگون پلان دادند که در برابر جهاد کنونی افغانستان از عالمان دین استفاده بکند، توسط آن ها بر ضد جهاد فتوی صادر بکنند، به نام تحصن ها نعره های صلح را بلند بکنند، راپورهای مذاکرات خیالی را در رسانه ها نشر بکنند و توجه مردم را از شکست های نظامی خود به سوی دیگری مبذول بدارند.

جنرال نیکولسن – فرمانده پیشین نیروهای امریکای در افغانستان – گفته بود که بر طالبان فشارهای مذهبی وارد می کنند و در آغاز هفتهء کنونی، جیمز میتس – وزیر دفاع امریکا – نیز به صراحت گفته است که استفاده از عالمان دین در برابر امارت اسلامی جزو وظایف وی است و این کار را ادامه می دهد.

اکنون یکبار دیگر تلاش ها جریان دارد که نشست های علمای پاکستانی و افغانی در کابل و اسلام آباد دایر گردد.

امارت اسلامی یکبار دیگر بر علمای راستین و مستقل افغانستان و پاکستان صدا می کند که قربانی پلان های استراتژیستان و استخبارات امریکایی نشوند و در نشست های مذکور شرکت نکنند، پس از ۱۷ سال، برای جهاد کنونی افغانستان مفهوم و محمل تازه ای پیدا نکنند و به شکل غیر مستقیم با اشغال امریکایی ها همکاری نکنند.

ما می دانیم که عالمان واقعی هرگز چنین نمی کنند، بلکه ایشان در هفده سال گذشته از جهاد کنونی حمایت کرده اند و مسئولیت خود را ادا کرده اند. اما ازین پس نیز تقاضا داریم که شکار دسیسه ها نشوند، وگرنه در روز قیامت دست مجاهدین، شهدا، یتیمان، بیوه زنان و تمام ملت مظلوم افغانستان به گریبان های ایشان دراز می باشد. زیرا برای پیروزی جهاد کنونی قربانی های بزرگی داده شده است و امریکایی ها در دروازۀ شکست قرار دارند. اکنون هر گونه حمایت از اشغالگران و ایجاد مزاحمت در برابر جهاد مقدس جرم نا بخشودنی است. علمای حقیقی به جدیت متوجه باشند، تا خدا نخواسته در چنین جرمی دخیل نباشند.

از نشست های سعودی و کابل به شما ثابت شده باشد که نه کسی از علما نظر شرعی خواست و نه کسی به دلایل ایشان گوش داد، بلکه تنها از حضور آن ها در نشست استفاده شد و مقالهء که از سوی شورای صلح رژیم کابل ترتیب داده شده بود به نام فتوی اعلان شد، بناءً باید علمای کرام مکلفیت بزرگ الهی و ملی خود را درک بکنند و شکار دسیسه ها نشوند. والسلام

امارت اسلامی افغانستان

۱۹/۱/۱۴۴۰ هـ ق

۷/۷/۱۳۹۷هـ ش ـ ۲۰۱۸/۹/۲۹م

Related posts