تازه ترین ها

ایف ۳۵ بی نمی تواند حوصلهء ما را بشکند

ایف ۳۵ بی نمی تواند حوصلهء ما را بشکند

رسانه های غربی خبر داده اند که مدرن ترین طیارهء جیت امریکایی برای نخستین بار در افغانستان عملیات انجام داده است. رسانه ها از زبان مقامات امریکایی نوشته اند که روز پنجشنبه، طیارۀ جیت ایف ۳۵ بی یک مرکز طالبان را در قندهار بمباران کرد و این طیاره برای نخستین بار در افغانستان آزموده شد.

استفاده از اسلحه و طیارات جدید در افغانستان روشن ساخت که امریکا هنوز هم بر جنگ اصرار دارد، مانور جنگی را بر حل صلح آمیز ترجیح می دهد. با تاسف، امریکا هنوز هم از طولانی ترین جنگ تاریخ خود عبرت نگرفته است و گمان دارد قبرستان امپراتوری ها را مستعمرۀ خود نگه می دارد.

امریکا باید از حضور ناروا و دراز مدت خود در افغانستان درس های زیادی بگیرد، زیرا برای از بین بردن و یا حد اقل ضعیف کردن مقاومت کنونی جهادی از چه سلاح و حربه ای استفاده نکرده است ؟ هر چه از توان داشت انجام داد، از وحشت نظامی و زورگویی سیاسی تا فشارهای اجتماعی و مذهبی از همه گزینه ها کار گرفت، اما نتیجه ای نداد.

۷۰ در صد خاک کشور در کنترول مجاهدین است. در مناطق مفتوحه، امنیت تامین شده است، شریعت نافذ است، ادارات تعلیمی فعال است، روند تجارتی رو به رشد است، فساد اداری و اخلاقی وجود ندارد و مردم از زندگی خود در ساحات زیر سلطهء مجاهدین راضی هستند.

به اشغالگران واضح می سازیم که وحشت، ظلم، اسلحه و طیارات تازۀ شما به ویژه ایف ۳۵ بی نمی تواند حوصلهء ما را بشکند. افغان ها مبارزۀ خود را برای نگهداری ارزش های دینی و ملی و باز پس گیری استقلال کشور، بدون احساس خستگی ادامه می دهند. امارت اسلامی به نصرت خداوند متعال و پشتیبانی ملت مجاهد خود افتخار می کند، ما متعهد هستیم که مبارزۀ مقدس کنونی خود را تا زمانی ادامه می دهیم که همه عساکر اشغالگر از افغانستان خارج شوند و نظام اسلامی که آرمان ملیون ها شهید این سرزمین است نافذ شود.

Related posts