تازه ترین ها

وبال افغان های مظلوم، امریکایی ها را در چند لحظه ۱۱۵ ملیون دالر زیان رسانید

وبال افغان های مظلوم، امریکایی ها را در چند لحظه ۱۱۵ ملیون دالر زیان رسانید

طبق اعلان پنتاگون، روز گذشته طیارۀ جنگی امریکایی – ایف ۳۵ بی – در میدان هوایی «بیفورت» در ایالت کارولینای این کشور سقوط کرد و خاک و خاکستر شد.

این نخستین بار بود که مدرن ترین جنگندۀ امریکایی که می تواند هر گونه رادارها را خاموش و غافل بکند و ارزش آن ۱۱۵ ملیون دالر تخمین زده شده است، بر اثر عوارض تخنیکی سقوط کرد.

درین اواخر، ارتش امریکا تلاش داشت که طیارۀ F-35 Lightning II  را برای سرعت رفتار و دقت در هدف زنی به آلات مدرن مجهز بکند. امریکایی ها دو روز پیش این طیاره را به هدف تمرین و عملیات آزمونی، نخستین بار برای کشتار و تباهی ده ها تن افغان های مظلوم در افغانستان آزمودند و شماری از مناطق مسکونی را توسط آن بمباران کردند.

قدرت و حکمت خداوند متعال بود که امریکای خونخوار در نتیجهء آزار افغان های مظلوم، بسیار به زودی به کیفر کردار خود رسید و طیارۀ دیگری ایف ۳۵ بی در فردای آن بمباران، چند لحظه پس از آغاز پرواز در داخل امریکا سقوط کرد، کاملا خوراک آتش گردید و امریکایی ها در ظرف چند ثانیه ۱۱۵ ملیون دالر زیان دیدند.

پنتاگون در اعلامیهء خود در حالی که بر سرنگونی طیارۀ مذکور تاسف عمیق نشان می داد، در تبصرۀ خود گفته است که از چند سال به این سو برای تجهیز طیارۀ ایف ۳۵ بی ملیاردها دالر صرف کرده اند و فکر نمی کردند که این نشانه ای پیشرفت و غرور امریکا چنین به آسانی به زمین می افتد.

امریکایی ها در ۱۷ سال گذشته هر گونه تمرینات و آزمون های نظامی خود را توسط تیکنالوژی خونخوار شان در افغانستان انجام دادند، هر گونه طیارات و بمب های گوناگونی را آزمودند، حتی از استفاده از بمب های نیمه اتمی و فاسفورس و دیگر اسلحهء زهرآگین دریغ نکردند، در نتیجه اگرچه افغان های مظلوم کشته و زخمی و بی خانمان شدند، اما افغان های مجاهد به فضل و نصرت پروردگار از موقف بر حق خود ذره ای هم منصرف نشدند.

ما به امریکایی ها می گوییم که همه استراتژی، تیکنالوژی و حربه های شما در افغانستان ناکام مانده و در نطفه خنثی شده است. شما ازین پس هر گونه سلاح و طیاره ای را که در افغانستان بیازمایید نتیجه اش همچون ایف ۳۵ بی می باشد، که به مجرد داخل شدن در فضای افغانستان طیارۀ دیگری تان در داخل فضای امریکا سقوط می کند و در چند لحظه ده ها ملیون دالر زیان می بینید.

Related posts