تازه ترین ها

امریکایی های اشغالگر بار دیگر مجاهدین را به حمایت از داعش در ننگرهار بمباران کردند

امریکایی های اشغالگر بار دیگر مجاهدین را به حمایت از داعش در ننگرهار بمباران کردند

از چند روز به این سو، قطعات نظامی امارت اسلامی عملیات خود را در منطقهء تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در برابر فتنه گران داعش آغاز کرده اند.
ساحات زیادی تنگی وزیر در طی این عملیات از وجود داعشیان تصفیه شد، مردم نجات یافتند و فتنه گران داعش وادار به فرار شدند.
امریکایی های اشغالگر که با دیدن شکست داعشیان، وقتا فوقتاً از داعشیان حمایت می کنند و نمی گذارند که مجاهدین امارت اسلامی در برابر آن ها به پیروزی قاطع برسند، این بار نیز مجاهدین امارت اسلامی را آماج حملات متعدد درون قرار دادند.
درین بمباران ها حدود ۲۰ تن مجاهدین امارت اسلامی به شهادت رسیده اند.
مجاهدین علی رغم بمباران های امریکایی ها، مناطق مفتوحه را در تصرف خود نگهداشته اند و عملیات خود را در برابر فتنه گران داعش نیز ادامه داده اند.
چند مدت پیش در قوشتیپهء ولایت جوزجان نیز طیارات امریکایی برای جلوگیری از نابودی کامل داعش، مجاهدین را بمباران کردند و در روز اخیر، طیارات رژیم کابل به فرمان اشراف امریکایی ها افراد باقی ماندۀ داعش را نجات دادند.
همچنان در مناطق شرقی کشور نیز هرگاه امریکایی ها دیدند که مجاهدین امارت اسلامی مشغول عملیات قاطعانه در برابر داعش هستند به حمایت داعش شتافتند، مجاهدین ما را بمباران کردند و ثابت کردند که امریکای اشغالگر از فتنه گران داعش به شدت حمایت می کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۳/۱/۱۴۴۰هـ ق
۱۱/۷/۱۳۹۷هـ ش
م۲۰۱۸/۱۰/۳

Related posts