تازه ترین ها

افغانستان در ماه سپتمبر ۲۰۱۸ میلادی

افغانستان در ماه سپتمبر ۲۰۱۸ میلادی

احمد فارسی

«ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد»

ماه سپتمبر سال ۲۰۱۸م دربرگیرندهء حوادث زیادی در کشور بود. در جریان این ماه چندین ولسوالی بدست مجاهدین فتح گردید و دشمن علاوه بر تحمل تلفات سنگین جانی متحمل خسارات مالی زیادی نیز گردید. این ماه برای دشمن اشغالگر نیز مرگبار بود. تفاصیل این رویدادها را همراه با موضوعات مهم دیگر در سطور ذیل می توان مطالعه کرد:

تلفات اشغالگران خارجی :

در جریان ماه سپتمبر تعداد قابل ملاحظه یی از دشمنان اشغالگر کشته شدند.

در اولین رویداد به روز دوشنبه ۳ سپتمبر حد اقل ۲ اشغالگر امریکایی در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر کشته و تعدادی دیگری زخم برداشتند. در همین روز نیروهای اشغالگر پذیرفتند که طی یک حملهء نفوذی در شرق کشور یک عسکر شان کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است.

به روز چهارشنبه ۱۲ سپتمبر یکبار دیگر مجاهدین از کشته شدن ۲ امریکایی و زخمی شدن سه تن از آنان در مرکز ولایت لوگر خبر دادند.

به روز شنبه ۲۹ سپتمبر اشغالگران خارجی بعد از اینکه دو تن از آنان در ولسوالی چهاردره ولایت غزنی کشته شد مجبور به عقب نشینی از میدان جنگ در این ولسوالی گردیدند. به فردای آن مجاهدین از کشته شدن یک اشغالگر امریکایی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر دادند. =

اما دشمن اشغالگر تنها به کشته شدن ۲ تن از افراد خود در جریان این ماه اعتراف کرد که به این ترتیب تعداد کل کشته شدگان اعتراف شده اشغالگران در جریان سال ۲۰۱۸ به ۱۰ تن می رسد که به ده ها مرتبه کمتر از شمار اصلی کشته شدگان آنان در جریان این سال می باشد.

تلفات در صف دشمن داخلی :

تلفات در صف دشمن اجیر و داخلی چنان افزایش یافته است که نه تنها باعث نگرانی ادارۀ اجیر کابل بلکه باعث نگرانی مجاهدین نیز گردیده است. امارت اسلامی جنگ در مقابل ادارۀ اجیر و تلفات وارد کردن به اجیران داخلی را هدف اصلی خود نمی داند بلکه عساکر و پولیس در دفاع از باداران خارجی خود در مقابل مجاهدین کشته می شوند. بر اساس اعتراف وزیر دفاع ادارهء اجیر که به روز یکشنبه ۲۳ سپتمبر در مطبوعات به نشر رسید در جریان یکماه گذشته ۵۱۳ تن از عساکر اجیر کشته و ۷۱۸ تن دیگر زخمی شده اند. به روز شنبه اول ماه سپتمبر والی ادارهء کابل در فاریاب گفت که دیگر نمی تواند حقایق را پنهان کند. تلفات عساکر ادارهء اجیر به شکل روز افزون کاهش می یابند. وی گفت که نصف عساکر موجود در ولایت فاریاب خیالی بوده و عملا وجود ندارند.

تلفات روز افزون دشمن نشان می دهد که در جریان این ماه ده ها تن از افراد مهم ادارهء اجیر نیز در جملهء کشته شدگان بوده اند که عجالتا بعضی از این رویدادها اینجا ذکر می گردد.

روز دوشنبه ۳ سپتمبر یک کاندید انتخاباتی در ولایت کابل به قتل رسید و دو روز بعد از آن به روز چهارشنبه ۴ سپتمبر قوماندان امنیهء ولسوالی مقر ولایت بادغیس توسط مجاهدین کشته شد.

روز دوشنبه ۱۰ سپتمبر معاون ریاست پاسپورت ولایت بلخ و به فردای آن رئیس محکمه استئناف ولایت غزنی در شهر کابل کشته شد. به تعقیب این رویداد، روز شنبه ۱۵ سپتمبر شاهد سرنگونی یک هیکاپتر دشمن در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه بود که طی آن یک دگروال همراه با ۵ تن از عساکر خود کشته شدند. در همین روز ولسوال ولسوالی شملزی ولایت زابل نیز در شهر کندهار به قتل رسید.

روز دوشنبه ۱۷ سپتمبر قوماندان کندک عملیاتی ریزرف در مرکز ولایت بادغیس در جنگ رویارویی با مجاهدین کشته شد و به فردای آن یک مجاهد نفوذی در ولسوالی چهاربلوک ولایت بلخ بشمول دو قوماندان اربکی ده تن از همرزمان خود را کشته و خود موفق به فرار شد. معاون قوماندان امنیهء ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز نیز به روز چهارشنبه ۱۹ سپتمبر به قتل رسید.

به تاریخ ۲۵ سپتمبر یک کاندید ولسی جرگه در ولایت کندهار توسط افراد مسلح نا معلوم کشته شد.

خسارات مالی دشمن :

خسارات مالی دشمن قابل تخمین هم نیست زیرا این خسارات نسبت به فتوحات مجاهدین، به غنیمت گرفتن اسلحه و مهمات، از بین بردن مراکز دشمن و غیره چنان در حالت صعودی قرار دارد که نه تنها دشمن داخلی بلکه خارجی ها را نیز نگران ساخته است. در اینجا به بعضی از خسارات بزرگ در جریان این ماه اشاره صورت می گیرد:

به روز شنبه اول سپتمبر یک هلیکوپتر نیروهای ادارهء اجیر کابل در قول اردوی شاهین ولایت بلخ سرنگون گردید و به تعقیب آن به روز شنبه ۱۵ سپتمبر یک هلیکوپتر دیگر دشمن در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه هدف گلوله مجاهدین قرار گرفته و سرنگون گردید. به تاریخ ۲۹ سپتمبر یک طیاره بی سرنشین دشمن در مربوطات مرکز ولایت لوگر و یک هلیکوپتر کماندوهای ادارهء اجیر در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان توسط مجاهدین سرنگون گردید.

فرار از صف ادارهء اجیر و پیوستن به صف مجاهدین:

بر اساس راپور کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی در جریان ماه گذشته حدود ۹۰۰ عسکر دشمن از جنگ دست بردار شده اند. تسلیمی عساکر و دست برداشتن از جنگ در جریان ماه سپتمبر نیز جریان داشت. به روز دوشنبه ۳ سپتمبر حد اقل ۵۰ تن اربکی در ولسوالی دولتیار ولایت غور به مجاهدین تسلیم شدند. به فردای این رویداد، ۱۵ تن از عساکر اجیر در ولسوالی احمد ابا ولایت پکتیا دست از جنگ برداشته و اسلحهء خودرا به زمین گذاشتند. راپور مفصل تسلیمی عساکر و پولیس ادارهء اجیر را با ذکر نام ها و آدرس های شان می توان در راپور ماهانه کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی مطالعه کرد.

 تلفات و آزار و اذیت ملکی:

به روز سه شنبه ۴ سپتمبر مطبوعات از کشته شدن سه طفل و یک تن دیگر بر اثر شلیک مرمی هاوان توسط عساکر اردوی اجیر در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک خبر دادند. به تعقیب آن به روز سه شنبه ۱۸ سپتمبر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شاهد کشته شدن ۱۶ تن ملکی توسط اشغالگران خارجی بود. فردای این رویداد ۶ طفل در ولایت ارزگان بر اثر اصابت گلوله هاوان عساکر اجیر به شهادت رسیدند. به تعقیب آن اشغالگران خارجی به تاریخ ۲۰ سپتمبر ۱۶ تن ملکی بشمول یک داکتر را در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار و ۱۳ تن دیگر را در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا به شهادت رسانیدند. دو روز بعد از این ۲۲ تن از افراد ملکی در ولسوالی بادپیش ولایت لغمان توسط عساکر اجیر کشته شدند. به همین سلسله به روز دوشنبه ۲۴ سبتمبر یک محفل عروسی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا مورد هدف اشغالگران قرار گرفت که طی آن ۹ تن کشته شد. در همین روز ۱۴ تن دیگر از افراد ملکی در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک طی بمباردمان و چاپه اشغالگران به شهادت رسیدند. و به تاریخ ۲۵ ولسوالی تگاب یکبار دیگر شاهد کشته شدن ۴ طفل بر اثر بمباردمان اشغالگران گردید. تفاصیل تلفات ملکی را در راپور ماهانه مربوطه می توان مطالعه کرد.

عملیات الخندق:

عملیات الخندق در جریان ماه سپتمبر نیز به شدت جریان داشت و دست آورد زیادی نیز با خود داشت. به روز دوشنبه ۳ سپتمبر ولسوالی چاهی ولایت بلخ طی این عملیات فتح و به تصرف مجاهدین در آمد. به تعقیب این به روز سه شنبه ۴ سپتمبر، ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا یکبار دیگر توسط مجاهدین فتح گردید. به فردای این، یک کندک دشمن در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به تصرف مجاهدین در آمد.

به سلسله فتوحات ولسوالی ها، به روز یکشنبه ۹ سپتمبر ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک نیز فتح گردید و به تعقیب آن به روز دوشنبه ۱۰ سپتمبر مطبوعات از تصرف ولسوالی خم آب ولایت جوزجان نیز خبر دادند. در همین روز مجاهدین امارت اسلامی هشت پوسته را در مربوطات مرکز ولایت سرپل بعد از جنگ شدید فتح کردند و به فردای آن هفت قریهء دیگر در این منطقه به تصرف مجاهدین در آمد.

روز چهارشنبه ۱۲ سپتمبر شاهد تصرف یک قرارگاه در ولسوالی مقر ولایت غزنی بود و به تعقیب آن به روز شنبه ۱۵ سپتمبر یک هلیکوپتر دشمن در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه هدف گلوله مجاهدین قرار گرفت که بر اثر سرنگونی آن یک دگروال همراه با ۵ تن از عساکر خود کشته شد. به روز پنجشنبه ۲۰ سپتمبر ولسوالی بند آب ولایت غزنی نیز فتح گردید. این رویدادها بگونه مثال تقدیم گردید و تفاصیل این عملیات که به صدها می رسد در صفحهء انترنتی امارت اسلامی به نشر رسیده است.

اختلافات در ادارۀ امریکا:

در گذشته ها سخن از اختلافات میان مقام های ادارهء اجیر زده می شد مگر اینبار به روز شنبه مورخهء اول سپتمبر روزنامهء ژورنال ستریت نوشت که این بیماری به مقام های امریکایی نیز سرایت کرده و آنان در ارتباط با جنگ کنونی اختلافات نظر شدیدی دارند و بنابرین در این اواخر بیانات مختلفی در ارتباط افغانستان از این مقامات صادر می گردد. به تأیید همین خبر به روز یکشنبه ۹ سپتمبر نیویارک تایمز نوشت که حکومت امریکا در ارتباط با جنگ افغانستان به مردم خود دروغ می گوید.

اختلافات در ادارهء اجیر نیز کما کان جریان دارد. به سلسلهء این اختلافات به روز دوشنبه ۳ سپتمبر معاون شورای امنیت این اداره نیز بعد از انتقاد بر سیاست و رهبری این اداره از مقام خود استعفی داد. به تعقیب آن اشرف غنی چندین تن از سفراء و مامورین وزارت خارجه را برکنار کرد و در سفیر کابل در هند هنگامی استعفای خود را تقدیم کرد که اشرف غنی مصروف سفر رسمی در آن کشور بود.

غور و بررسی بعد از فروش :

بعد از اینکه نمایندگان خود ساخته در پارلمان قلابی سند فروش افغانستان را که میان ادارهء اجیر کابل و باداران امریکایی شان به امضا رسید تصویب کرده و بر فروش کشور مهر صحه گذاشتند اینک بعد از گذشت چند سال به روز دوشنبه ۱۰ سپتمبر این پارلمان وطن فروش از ادارۀ اجیر کابل خواست تا این سند فروش را دوباره مراجعه و بررسی کند. از سوی دیگر عده یی از کسانیکه در زمان لویهء جرگهء اضطراری جهت مشوره دهی فروش کشور به اشغالگران اصرار بر امضای این سند داشتند و تهدید می کردند که در صورت عدم امضای آن افغانستان را ترک خواهند کرد طی نشستی از ادارهء کابل خواستند تا در ارتباط این سند با امریکا بحث و گفتگو کرده و در بنود آن دوباره غور نماید.

تجربه جدید:

افغانستان از ۱۷ سال به این سو به میدان تجربه هایی اشغالگران مبدل گردیده است. تمامی اسلحه و مهمات جدید اشغالگران در اینجا تجربه می گردد. سال گذشته مادر بمب ها در ولایت ننگرهار تجربه شد و اینک به روز جمعه ۲۸ سپتمبر یک طیاره نوع ایف ۳۵ بی امریکایی در افغانستان تجربه گردید.

وفات پدر مجاهدین و شهداء:

به روز سه شنبه ۴ سپتمبر امارت اسلامی افغانستان از وفات مولوی جلال الدین حقانی شخصیت مجاهد و پدر چندین مجاهد و شهید که تا آخرین رمق حیات خود با وجود بزرگسالی و بیماری های گوناگون در صف مجاهدین قرار داشت خبر داد.

 

Related posts