تازه ترین ها

جنایات جنگی (سبتمبر)

جنایات جنگی (سبتمبر)

بتاریخ اول ماه ماه سبتمبر سال روان ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران و عساکر داخلی در منطقه کوزبهار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان تلاشی ۱۱ تن از هموطنان ملکی را شهید کردند.

بتاریخ ۳ سبتمبر شب هنگام اشغالگران و عساکر داخلی بر خانه های باشندگان ملکی در منطقۀ گاری ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار چاپه زدند و در هنگام تلاشی خانه ها بشمول زنان و کودکان ۹ تن را به شهادت رسانده و  ۳ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۴ سبتمبر اشغالگران بر قریه های ورسک و علم خیل در منطقه تنگی دره ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ چاپه زندند و در جریان چاپه، دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کردند. در هنگام تلاشی اجناس قیمتی، پول نقد را دزدیده و موترهای مردم را حریق کردند. اشغالگران همچنین پل مواصلاتی بین ورسک و پل علم را با با مصرف دها هزار دالر جور شده بود، را تخریب منفجر کردند و در آخر ۴ تن از باشندگان ملکی منطقه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۴ سبتمبر عساکر داخلی بر دارالعلوم عالیه در نزدیکی مرکز ولسوالی ساغر ولایت غور چاپه زدند و کتب دینی و اسباب و لوازم مدرسه را آتش زدند.

بتاریخ ۵ سبتمبر عساکر داخلی در ساحۀ گروچ ولسوالی بادپش ولایت لغمان عملیات کردند که بر اساس گفته های باشندگان محل در این عملیات عساکر ۱۱ تن از باشندگان ملکی منطقه را به شکل دسته جمعی به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ سبتمبر در فیر و انداخت های هاوان عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه داگیان ولسوالی گرشک ولایت هلمند اصابت کردند، سبب شهادت و زخمی شدن ۱۱ تن از باشندگان ملکی گردید.

بتاریخ ۱۱ سبتمبر اشغالگران و عساکر داخلی بر خانه های مردم ملکی در ساحۀ نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند، یک موی سفید را شهید و در جریان تلاشی پول نقد و اموال قیمتی را دزدیده و به یگانه شفاخانۀ موجود در منطقه یورش برده و دواخانه اش را آتش زدند. آنها همچنین بخشی از مکتب منطقه را نیز تخریب کردند.

بتاریخ ۱۶ سبتمبر اربکی ها بر خانه های باشندگان ملکی در منطقه سید خیل ولسوالی ورممی ولایت پکتیکا هاوان فیر کردند که در نتیجه بشمول زنان و کودکان ۸ تن از اعضای یک خانواده شهید شدند.

بتاریخ ۱۷ سبتمبر اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقۀ ودیسار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند که در نتیجه ۱۶ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ سبتمبر عساکر داخلی یک فرد ملکی را با فیر مستقیم در منطقه کین ولسوالی شیبکوه ولایت فراه به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ سبتمبر اشغالگر و عساکر داخلی در منطقه چتو ولسولای دهراود ولایت ارزگان در جریان چاپه اسباب و لوازم خانه و مواد خوراکی را در خانه های مردم آتش زده و یک فرد ملکی را شهید کردند.

بتاریخ ۱۷ سبتمبر عساکر اشغالگر و داخلی بر ساحۀ کوتوال مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان چاپه زدند و در جریان چاپه ۴ تن از افراد  ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۸ سبتمبر عساکر داخلی بر ساحۀ ابردی در منطقه پای ناو مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان هاوان فیر کردند که بر ساحات مسکونی اصابت کرده و منجر به شهادت ۶ دختر و  زخمی شدن ۲ کودک خردسال گردید.

بتاریخ ۱۹ سبتمبر اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه پیتلاو در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار

چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و هنگام تلاشی اموال قیمتی و پول نقد دزدی کرده اند و نهایتاً با شهادت ۱۰ تن باشندگان ملکی منطقه را ترک کردند.

بتاریخ ۲۰ سبتمبر در نتیجۀ بمباران طیارات اشغالگران بر قریۀ نورزی در ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا ۴ فرد ملکی شهید و ۱۴ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۲۰ سبتمبر اشغالگران و عساکر داخلی مشترکاً بر منطقه سرخ آب ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار چاپه زدند، ۱۹ تن از افراد ملکی را شهید کردند.

بتاریخ ۲۲ سبتمبر عساکر اشغالگر و کماندوهای داخلی بر ساحۀ اسحاقزو در ولسوالی معروف ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان چاپه ۲ موی سفید را شهید و زیان های مالی زیادی به مردم ملکی وارد کردند.

بتاریخ ۲۳ سبتمبر قوای حکومتی در جریان عملیات در مناطق ولسوالی خاکسفید ولایت فراه ۵ فرد ملکی را شهید و تعداد زیادی را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۳ سبتمبر در مناطق سره بغل و کانتینر بازار ولسوالی میوند ولایت قندهار عساکر اشغالگر و نیروهای اسپیشل فورس عملیاتی را انجام دادند. براساس گفته های باشندگان ملکی  و مردم محل در این عملیات عساکر ۱۰ تن از افراد ملکی را به شهادت رسانده و اجساد ۲ تن را آتش زدند. علاوتاً ۲۱ تن از باشندگان قریه را دستگیر کردند. در این عملیات به مردم ملکی زیان های زیادی وارد گردیده است.

بتاریخ ۲۷ سبتمبر طیارات اشغالگران یک موتر ملکی را در منطقۀ سقه کوتل بین ولسوالی المار و قیصار بمباران کرد که در نتیجه تمام مردم ملکی سوار در موتر به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۸ سبتمبر عساکر اشغالگر و نیروهای اسپیشل فورس داخلی بر خانه های ملکی در منطقه برنوزاد ولسوالی نوزاد ولایت هلمند چاپه زدند که پس از چاپه ۲ حویلی و یک مسجد را بمباران کردند که منجر به شهادت ۱۰ تن از باشندگان ملکی منطقه گردید.

بتاریخ ۳۰ سبتمبر عساکر محلی در مربوطات بازار ولسوالی دلارام ولایت نیمروز ۲ زن را در فیر مستقیم به شهادت رساندند.

مأخذ:[ رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لرو بر= نن تکی آسیا و بینوا]

Related posts