تازه ترین ها

اعلامیه کمیسیون جلوگیری تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی در رابطه به جنایات اخیر

اعلامیه کمیسیون جلوگیری تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی در رابطه به جنایات اخیر

امریکایی های اشغالگر و نظامیان ادارۀ کابل همچون ماه های گذشته، بار دیگر جنایات شان را در برابر مردم ملکی تکرار کردند.
در روند جاری وحشت ها، ماه سپتمبر سال ۲۰۱۸م از لحاظ تلفات ملکی یک ماه خونین بود، پروسهء کشتار عمدی و دسته جمعی افغان ها درین ماه، با اوج وحشت جریان داشت.
عساکر اشغالگر امریکایی در حملات بی رحمانهء هوایی، عملیات ها و چاپه های شب هنگام تعداد زیادی از هموطنان مظلوم ما را در بخش های مختلف کشور شهید و زخمی کردند.
۲۳۵ تن افراد ملکی در ننگرهار، لوگر، لغمان، پکتیا، هلمند، کاپیسا، میدان وردک، قندهار و کابل به شهادت رسیده اند، ۱۸ زن و ۱۰ کودک نیز شامل شهدا هستند.
همچنان ۱۶۲ تن که ۸ آن کودک اند زخمی شده اند.
نیز ۳۰ خانه های مردم ملکی، ۲۲ موترسایکل شخصی، ۵ عراده موترهای خورد و یک عراده موتر بزرگ مازدا، ۱۷۹۰ درخت مثمر و فصل ها و باغ های زیادی را تخریب کرده اند.
کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی، همواره چنین واقعات و جنایات را با ادارات حقوق بشر و نهادهای بشری وقتا فوقتاً شریک کرده است، تا برای جلوگیری و تقبیح چنین جنایات اقدام بکنند. اما تا اکنون کسی برای جلوگیری از چنین جنایات، گامی مثبت نبرداشته است.
کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی به نمایندگی از مقام محترم رهبری امارت اسلامی، تمام واقعاتی را که هموطنان بی گناه ما در آن شهید و یا متضرر شده اند، به شدید ترین الفاظ تقبیح می کند و آنرا جنایت بزرگ بشری می داند، و به خانواده های متضرر مراتب تسلیت و غمشریکی خود را عرض می دارد. والسلام.

کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات
۱۴۴۰/۱/۲۶هـ ق
۱۳۹۷/۷/۱۴هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۰/۶م

Related posts