تازه ترین ها

چور و غارت معادن، یک خیانت دیگر با کشور و ملت

چور و غارت معادن، یک خیانت دیگر با کشور و ملت

رسانه ها خبر دادند که اشرف غنی رئیس ادارۀ مزدور بروز جمعۀ گذشته (۵ اکتوبر) قرارداد استخراج و فروش دو معادن بزرگ افغانستان را با شرکت های مشکوک و ناشناس امضاء کرد.

براساس راپور، وزرای سرپرست وزارتخانه های معادن و مالیۀ ادارۀ کابل در جریان سفر به آمریکا قراردادهای استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را با دو شرکتی آمریکایی در حالی امضاء کردند که مقامات بلندرتبۀ و وزراء پیشین ادارۀ کابل نیز در آن سهم دارند.

پیش از این نیز سازمان نظارت بر شفافیت در افغانستان هشدار داده بود که قراردادهای معادن مذکور بصورت غیرقانونی و از روی یک معاملۀ اختلاسی اجراء می شود، که در نتیجه فایدۀ این منابع ملی به حساب های بانکی مقامات بلندرتبۀ مفسد می رود.

در حالیکه بحران سیاسی و امنیتی به اوج خود رسیده است، کشور زیر اشغال بیگانگان است و اختیار ادارۀ کابل در کنترول مقامات فاسد و اخلاستگری است که در تمام جهان نام خاص در فساد، غصب، اخلاس و چور و غارت سرمایه های ملی دارند. در چنین حالتی قراردادهای مشکوک سرمایه های عظیم ملی مثل معادن یقیناً با این ملت و کشور خیانتی تاریخی و فراموش نشدنی است.

مقامات ادارۀ کابل که در هفده سال گذشته از هیچ نوع خیانت ملی و غدر روی گردان نبوده اند، در داخل شهرها و اطراف آن صدها هزار جریب زمین غصب کرده اند. از راه رشوت ستانی همه روزه خون از رگ های ملت می چشند، امکانات دولتی و ملکیت های عامه را برای منافع شخصی خود استفاده می کنند و همانند واقعۀ کابل بانک با طروق گوناگون سرمایه های شخصی را به جیب می زنند و بعداً در بانک های بیرون از کشور پس انداز می کنند. از واقعۀ لیلام غیر قانونی معادن بدخشان و بلخاب معلوم میشود که این غاصبین بی رحم اینبار ارادۀ چور و غارت منابع ملی را دارند و می خواهند با هماهنگی اشغالگران کشور و ملت ما را از این سرمایه محروم کنند.

امارت اسلامی افغانستان باورمند است که منابع و معادن طبیعی در مناطق مختلف کشور سرمایه های ملی هستند که آرزوی آیندۀ انکشاف اقتصادی، بازسازی و پیشرفت کشور و مردم به آن وابسطه است. اگر در حالت فعلی اضطراری این منابع از سوی ادارۀ فاسد و بیگانه پرست براساس قراردادهای مشکوک و معامله های پنهانی استخراج و یا فروخته شوند، جای هیچ شک نیست که این سرمایه های ملی نه به نفع ملت، بلکه به سرمایه یی برای اشغالگران و مزدوران آنها تبدیل خواهد شد.

از نقطه نظر ما، معادن افغانستان مال مشترک همۀ ملت است، پس باید پروسۀ استخراج و فروش آن نیز کاملاً شفاف، علنی و عادلانه باشد، آنچه که از رژیم فاسد و اعتبار باختۀ کنونی نمی توان امید داشت.

Related posts