تازه ترین ها

بمباران عروسی جنایت نابخشودنی

بمباران عروسی جنایت نابخشودنی

نیروهای سنگدل مفکر خانه ای را که محفل عروسی دران جریان داشت در ولسوالی معروف ولایت قندهار بمباران کرده اند، در نتیجه ۴ تن فرد ملکی شهید و به شمول عروس ۲۹ تن زخمی شده اند.

این نخستین حملهء اشغالگران و ادارۀ کابل بر مراسم عروسی ها نیست، دشمن ده ها بار عروسی ها را بمباران کرده و خوشی افغان ها را به غم تبدیل کرده است.

جنایات وحشت بار تفنگداران ترامپ و اشرف غنی در بخش های مختلف کشور جریان دارد، دشمن چنان به وحشت کمر بسته است که زنان و کودکان را شهید می کند، موسفیدان را به زندان ها می برد، تاسیسات عام المنفعه را ویران می کند، مساجد، مدارس، مکاتب، کلینک ها، دکان ها و حتی بازار ها را بمباران می کند و با خاک یکسان می سازد.

چند واقعات اخیر وحشت دشمن را مشت نمونهء خروار در سطور ذیل ذکر می کنیم :

به تاریخ ۱۶ سپتمبر، اربکی ها خانه های مردم ملکی را در منطقهء سیدخیل ولسوالی ورممی ولایت پکتیکا آماج مرمی های هاوان قرار دادند و در نتیجه، ۸ تن اعضای یک خانواده به شمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۱۷ سپتمبر، امریکایی های اشغالگر و عساکر داخلی ۱۶ تن مردم ملکی را در جریان چاپه در منطقهء ودیسار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شهید ساختند.

به تاریخ ۱۸ سپتمبر، ۶ دختر در نتیجهء فیرهای هاوان از سوی عساکر داخلی در منطقهء پای ناوۀ ترینکوت – مرکز ارزگان – شهید و دو کودک زخمی شده اند.

به تاریخ ۱۹ سپتمبر، اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه در منطقهء پیتلاو – ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار – دروازه های خانه های مردم ملکی را توسط ماین ها انفجار دادند، خانه ها را چور کردند و ۱۰ تن مردم ملکی را به شهادت رسانیدند.

به تاریخ ۲۰ سپتمبر، در بمباران اشغالگران در قریهء نوزی ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا، ۴ تن غیر نظامیان شهید و ۱۴ کودک زخمی شدند.

به تاریخ ۲۰ سپتمبر، اشغالگران و عساکر داخلی در منطقهء سرخ آب ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار بر خانه های غیر نظامیان چاپه زدند و ۱۹ تن مردم ملکی را به شهادت رسانیدند.

به تاریخ ۲۳ سپتمبر، ۵ تن افراد ملکی در عملیات قوای دولتی در مناطق مختلف ولسوالی خاک سفید ولایت فراه به شهادت رسیدند و شمار دیگری زخمی شدند.

به تاریخ ۲۳ سپتمبر، سپیشل فورس داخلی و عساکر اشغالگر در منطقه های سره بغل و کانتینر بازار ولسوالی میوند ولایت قندهار عملیات انجام دادند. به گفتهء مردم محلی، اشغالگران و عساکر داخلی ۱۰ تن مردم ملکی را شهید کردند – جسد دو تن شهدا را آتش هم زدند – و ۲۱ تن مردم بی گناه را زندانی ساختند. مردم ملکی در طی این عملیات بر علاوه از تلفات جانی با تلفات سنگین مالی نیز مواجه شدند.

به تاریخ ۲۸ سپتمبر، اشغالگران و سپیشل فورس داخلی در منطقهء برنوزاد ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بر خانه های مردم چاپه زدند، سپس دو خانه و یک مسجد را بمباران کردند و در نتیجه ۱۰ تن مردم ملکی به شهادت رسیدند.

دشمن در عرصهء جنگ شکست فاش خورده است. با استفاده از عنوان استراتژی جدید، همه زور و وحشت خود را آزمود و لیکن در هیچ موردی به نتیجهء دلخواه خود نرسید. اکنون برای پنهان داشتن شکست های فاش خود و نیز برای مورال دادن نیروهای مورال باختهء خود به چنین جنایات ضد بشری کمر بسته است.

دشمن نادان و وحشی باید بداند که با کشتار مردم ملکی و تخریب خانه های آن ها نمی تواند به اهداف خود برسد. اشغالگران و مزدوران داخلی آنان همواره درین جا شکست خورده اند و همه آرزوها و آرمان های شان با خاک یکسان شده است. ترامپ و غنی باید بدانند که از طریق وحشت و جنایت هیچگاه به اهداف شوم خود رسیده نمی توانند. مجاهدین قهرمان امارت اسلامی به مبارزۀ خود ادامه می دهند و انتقام ملت مظلوم خود را می گیرند و قاتلان زنان و کودکان را حتما به جزای اعمال می رسانند.

Related posts