تازه ترین ها

چند نمونه ای از روند یکروزۀ عملیات الخندق

چند نمونه ای از روند یکروزۀ عملیات الخندق

عملیات الخندق از روز نخست با پیروزی ها آغاز شد، بر اشغالگران و رژیم کابل در سراسر کشور حملات دقیق صورت گرفت، ساحات وسیع، بیس ها و پوسته ها از وجود دشمن تصفیه شد، در مناطق مفتوحه امنیت کامل تامین شد، مردم از شر و فساد ادارۀ کابل نجات یافتند و مردم پس از مدت زیادی زیر چتر لوای سفید امارت اسلامی نفس راحت گرفتند.

عملیات الخندق در سراسر کشور به شدت جریان دارد، هر روز شاهد فتوحات زیادی هستیم، دشمن مناطق زیر دست خود را یکی پس از دیگری از دست می دهند، مورال دشمن به صفر رسیده است و با وصف حمایت اشغالگران فرار را بر قرار ترجیح می دهد.

مجاهدین امارت اسلامی مقاومت مقدس خود را برای دفاع از دین و میهن با روحیهء بسیار عالی ادامه می دهند، علی رغم وحشت و زورگویی دشمن عملیات تهاجمی شان را به پیش می برند و بر دشمن بزدل هجوم می برند. در نتیجه، خداوند تعالی پیروزی های بالاتر از امیدواری ها را نصیب شان کرده است.

چند نمونه ای از روند یکروزۀ عملیات الخندق را به طور نمونه ذکر می کنیم :

مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات کوبندۀ الخندق، ساختمان مرکزی و قومندانی امنیهء ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک را با مراکز و پوسته های نزدیکی آن فتح کردند. درین عملیات ده ها تن عساکر به شمول سید نضراب شاه (قومندان امنیه) ، عباس (آمر جنایی) و دو تن قومندان های اربکی هر یک شمسو و سیفو کشته شدند.

همچنان مجاهدین ۶۰ میل سلاح خفیف، ۱ زیکو یک، ۱ هاوان، ۱ دهشکه، ۴ تانگ، ۴ عراده موتر رینجر، ۳ کانتینر مهمات و دیگر امکانات نظامی را از دشمن به غنیمت گرفتند.

شاهراه کابل – قندهار در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی و مسیر عمومی پکتیکا – غزنی در ولسوالی شلگر این ولایت به روی هر گونه تحرکات دشمن بسته شده است.

۲ پوسته در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار نیز فتح شده است و به شمول ۳ تن قومندان ۲۰ تن عسکر کشته و زخمی شده اند.

بغلان ؛ مجاهدین در پلخمری در طی چاپه بر یک پوسته ۶ عسکر را کشته و سلاح شان را به غنیمت آورده اند.

هلمند ؛ در جنگ چهار روزۀ مارجه ۱۰ تانگ و ۲ موتر دشمن مزدور ویران و ۱۹ تن عسکر هدف قرار گرفتند.

هرات ؛ یک قرارگاه مهم در ولسوالی گذره فتح شد، ۱۶ تن اربکی ها کشته و مهمات زیادی شان غنیمت گردید.

غزنی ؛ ۲ تانگ در مرکز ولایت تخریب و ۸ تن کماندو کشته شدند.

غزنی ؛ یک قرارگاه در ولسوالی ده یک فتح شد، ۳ تانگ و ۲ رینجر تخریب و شمار زیادی عساکر کشته و زخمی شدند.

فاریاب ؛ یک پوستهء دشمن در چاپهء مجاهدین در ولسوالی پشتونکوت فتح شد، ۱۲ تن پولیس کشته و مهمات شان غنیمت شد.

دشمن اشغالگر و رژیم مزدور دیگر باید دست و پای بیجا نزنند، زیرا در برابر قیام ملی افغان ها به سرکردگی امارت اسلامی شکست خورده اند، وضعیت شان با گذشت هر روز وخیم تر می گردد، دیگر باید راه غرور و حماقت را ترک بکنند، حقایق را بپذیرند، اشغال کشور ما را نقطهء پایان بگذارند، وگرنه کف تاسف خواهند مالید و لیکن فرصت را از دست داده می باشند.

Related posts