تازه ترین ها

راپور ویدیویی (عساکر زیادی در پلخمری بغلان با مجاهدین یکجا شدند)

راپور ویدیویی (عساکر زیادی در پلخمری بغلان با مجاهدین یکجا شدند)

استودیوی جهادی الاماره مربوط کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان راپور ویدیویی تازه یی نشر کرده است که در این راپور دیده میشود تعداد زیادی از عساکر دشمن در پلخمری بغلان با مجاهدین یکجا می شوند.

در نتیجۀ تلاش های مسئولین کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان دها تن از افراد و منسوبین ادارۀ مزدور در منطقۀ دندغوری ولسوالی پلخمری پس از درک حقانیت جهاد و امارت اسلامی از صفوف دشمن بیرون شده و به مجاهدین پیوستند.

به عساکر یکجا شده با مجاهدین کارت های امن توزیع شد و اطمینان داده شد که فضای امن و اطمینان همکاری برایشان داده شد.

استودیوی جهادی الاماره راپور ویدیویی در مورد این عساکر یکجا شده با مجاهدین راپور ویدیویی تهیه و نشر کرده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را داونلود و تماشا کنید:
کیفیت اعلی


کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

کانال خبری تلگرام الاماره:

https://t.me/alemarah11
کانال استودیوی تلگرام الاماره:
https://t.me/alemarah_studio

Related posts