تازه ترین ها

ما خستگی نداریم ، یا پیروزی یا شهادت

ما خستگی نداریم ، یا پیروزی یا شهادت

محمد داود مهاجر

دشمنان اسلام و اشغالگران کشورهای اسلامی – به خصوص در خاک مجاهد پرور و رنگین شده با خونِ صدها هزار شهیدِ افغانستان – در این انتظار نباشند که ما از جنگ خسته شده و بر اثر فشارهای آن ها مجبور می شویم تا با رژیم دست نشانده آن ها از دروازۀ مصالحه درآئیم.

خداوند متعال جهاد در مقابل دشمنان اسلام و اشغالگران متجاوز را بر تک تک ما فرض عین گردانیده و مانند نماز و روزۀ ماه رمضان، معین و لازم ساخته است. پس همان طوری که ما از ادای پنج وقت نماز خسته نشده ایم و آن را جزو اعمال شبانه روز خود قرار داده ایم، از مقابله با متجاوزان و اشغالگران خونخوار امریکایی نیز هیچگاه و هرگز خسته نشده ایم و نمی شویم.

ما به مبارزۀ خود ادامه می دهیم، تا زمانیکه خداوند متعال پوزۀ مستکبران را به زمین بمالد و همانند انگلیس و شوروی شرمنده و خوار از سرزمین دلیران و جان برکفان، رخت خود را برچینند و راه فرار را غنیمت بشمارند (چنانکه این روزها از تلاش ها و کوشش های آن ها نمایان گشته است) ، و یا اینکه جام شیرین شهادت را که همانا آرزوی قلبی هر مجاهد است نوش جان کنیم و در راه اعلای کلمة الله رضامندی رب العالمین را بدست بیاوریم و این جنبه نیز شاید کمتر از جنبه اولی نباشد. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، بگو آیا غیر از اینکه یکی از دو نیکی – پیروزی یا شهادت – را حاصل کنیم دیگر چه انتظاری در حق ما دارید؟

شما هر اندازه جنگ را به درازا بکشید، تعداد مجاهدین سر بکف ما فزون تر، فهم و درک ما نسبت به مقابله با شما عمیق ‌تر، و تاکتیک های جنگی ما اوج بیشتر می گیرد، نه کم می شویم و نه هم ناتوان، زیرا شما با عقیده ای رو در رو هستید، نه با حزب و یا گروهی. شمار سربازان ما هر لحظه بیشتر می شود، از برکت خون هر شهید ده ها نفر دیگر آمادۀ قربانی و فداکاری می شوند.

جنگِ عقیده خاموشی ندارد، هراندازه طول بکشد آرامی ندارد، بلکه روز تا روزِ دیگر آتش آن فراگیر تر و جوشِش آن فوَرانی ‌تر می گردد.

گذر زمان شما را به صداقت این حرف ها معترف می سازد، گرچه حالات و دستپاچگی های بزرگان سیاسی و نظامی کنونی شما خود بیانگر آن است که دنبال راهکارهای دیگری هستید، تا راهِ گذری از این بن بست پیدا کنید و خود را از مهلکهء صد در صدی نجات دهید. پس پیش از  شکست نهایی و رسوایی جبران ناشدنی، بهتر است سرزمین اسلامی ما را رها کرده در صدد جبران خسارت های مادی و معنوی جنگ ۱۷ سالهء خود باشید.

Related posts