تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد راپور یوناما

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد راپور یوناما

امروز از دفتر یوناما در کابل یک راپور به نشر رسید، راپور نشان می دهد شمار تلفات ملکی در ۹ ماه گذشته بسیار افزایش یافته است و به اساس این راپور، مجاهدین عامل بیشتر تلفات ملکی خوانده شده اند.

ما این قضاوت کورکورانهء یوناما را به شدت رد می کنیم، حالا برای هر فرد افغان هویدا گردیده است که عامل بزرگ کشتارهای ارادی، ویرانی روستاها و تخریب خانه ها امریکایی های اشغالگر و نظامیان ادارۀ کابل هستند.

در مرتبهء دوم، عامل تلفات ملکی فتنه گران داعش اند که آن ها نیز از سوی امریکایی ها و استخبارات ادارۀ کابل تمویل می شوند.

یوناما به حیث نمایندگی از یک ادارۀ معتبر جهانی باید در راپورهای خود واقعاً ثابت کند که به زندگی بشر ارزش می دهد و از تلفات مردم ملکی برای اهداف سیاسی استفاده نمی کند.

مانند آفتاب روشن است که هر روز ده ها تن زنان، کودکان، موسفیدان و جوانان افغان بر اثر جنایات بزرگ امریکایی ها – اعم از بمباران های وحشیانه، چاپه های ظالمانه و استعمال بی دریغ سلاح های ثقیل – به شهادت می رسند.

با وصف این قدر کشتارهای بزرگ ارادی از سوی امریکایی ها، نسبت دادن بخش بزرگ تلفات ملکی به مجاهدین یک پروپاگند بی دلیل است، تا جنایات امریکایی ها را توجیه بکنند و بر چشم مردم خاک بپاشند.

در طی ۹ ماه گذشته، امریکایی ها و عساکر قطعهء صفر یک ادارۀ کابل ده ها قریه جات، مساجد، کلینک ها، مکاتب، مدارس، بازارها، مارکیت ها، کشت ها و حتی مواشی مردم را از بین برده اند، مردم با تلفات بزرگ جانی مواجه شده اند و این روند جنایات مرگبار هنوز هم جریان دارد.

نشر راپورهای نادرست و قضاوت یکطرفه، جنایتکاران و عاملان اصلی تلفات ملکی را جرات بیشتر می دهد و گویا با آن ها در کشتار مردم ملکی مستقیماً همکاری می کند.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۱/۲/۱۴۴۰هـ ق

۱۸/۷/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰م

Related posts