تازه ترین ها

نامزدان برای چه هدف و چه کسانی خود را می کشند ؟

نامزدان برای چه هدف و چه کسانی خود را می کشند ؟

گفته می شود که ادارۀ کابل در اواخر این ماه برای پارلمان کابل انتخابات می کند و گویا پارلمان جدید می سازد. بعضی مردم برای سهم گیری در انتخابات نام خود را به حیث کاندید راجستر کرده اند.

اما از زمانیکه این پروسه آغاز شده است رژیم چندسره و مرابطین آن ها باهم درگیر هستند، در دیگر بخشهای جهان جنجال ها پس از انتخابات رخ می دهد، اما درین جا پیش از انتخابات آغاز گردیده است. اگر کنترول و مراقبت «سفارت بزرگ» نباشد حتما با رویدادهای خطرناکی دچار می شود.

این پروسهء جعلی انتخابات ۷ ماه پیش از سوی ارگ اعلان شد و روند ثبت نام رای دهندگان از خود اشرف غنی آغاز گردید، وی از طالبان هم خواست که در انتخابات سهم بگیرند.

اما طالبان در جواب گفته بودند : «امارت اسلامی این را اولویت می دهد که چگونه کشور و مردم خود را از پنجه های اشغالگران نجات بدهد و مانند سایر حقوق، حق غصب شدهء انتخاب یا انتصاب زعامت سیاسی کشور را نیز از پیش اشغالگران بگیرد.

تعیین زعامت یا شوراهای مردم در زیر چتر اشغال، جفای بزرگ با کشور و ملت مسلمان افغانستان است و هدف آن تنها فریب دادن مردم این کشور و جامعهء جهانی است، زیرا ما مشاهده کردیم که مردم در انتخابات گذشته به نام انتخابات فریب داده شدند، فیصله نهایی از طرف وزیر خارجهء امریکا جان کیری صورت گرفت و دولتی به نام وحدت ملی  از سوی مقامات امریکایی در سفارت امریکا اعلان شد.

امارت اسلامی از مردم مسلمان و مجاهد کشور می خواهد که به جای مشارکت در پروسهء جعلی و نمایشی که به نام انتخابات راه اندازی می شود با آن مقاطعه بکنند و مکلفیت دینی و ملی خود را برای گرفتن استقلال کشور از دست اشغالگران و برای آوردن نظام مشروع ومستقل ایفاء نمایند» .

اعلامیهء طالبان به هموطنان پیام داد که خود را از این گونه پروسه های شیطانی اشغالگران دور نگهدارند، زیرا ما و شما دیدیم که در دوره های گذشته نیز اشغالگران از وکیلان پارلمان همان کاری گرفتند که از مقامات رژیم چندسره می گیرند.

از همین است که روند انتخابات بجز کابل و بعضی شهرهای بزرگ (جاهای که اشغالگران و مزدوران آنان قرار دارند) در دیگر جاها به مرتبهء نیست است.

اما رسانه های که به تمویل اشغالگران فعالیت می کنند شب و روز را یک کرده اند تا برای مردم وانمود بسازند گویا انتخابات در  سراسر کشور با اشتراک عموم افغان ها صورت می گیرد.

متاسفانه بعضی مردم های فریب خورده باز هم خود را کاندید کردند و می خواهند از طریق این انتخابات نمایشی به پارلمان برسند، در حالی که مجاهدین آن ها را پیش از پیش هشدار داده اند که این عمل آنان جز کمک با برنامه های اشغالگران، فایده ای برای کشور ندارد.

اما درین روزهای اخیر باز هم از طریق یک اعلامیه به هموطنان گرامی تصریح شد که پروسهء انتخابات تحت نظارت مستقیم اشغالگران صورت می گیرد، چنانکه دیروز سفیر امریکا اعتراف کرده است که ۲۰ نمایندۀ ما روند انتخابات را از نزدیک نظارت می کنند.

پس برای کسانی که تازه کاندید شده اند بکار است که خود را از دجل و فریب اشغالگران دور نگهدارند، وگرنه این کار برای شان بسیار سنگین تمام خواهد شد.

اگر پس از چنین خبرداری، باز هم کاندیدان با خود و ملت خیانت می کنند، خود را به کام مرگ می دهند و در پروسهء اشغالگران بر ضد ملت سهم می گیرند، دانسته نمی شود که بالاخره این نامزدان برای چه هدف و چه کسانی خود را می کشند.

Related posts