تازه ترین ها

پکتیکا: ۲ تانگ در ارگون نابود و۱۳ عسکردشمن کشته وزخمی شدند

پکتیکا: ۲ تانگ در ارگون نابود و۱۳ عسکردشمن کشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بر عساکر وپولیس اداره مزدور درمنطقه پیرکوتی ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله عصر دیروز صورت گرفت  و۲ انفجار پیهم نیز قوای دشمن را هدف قرار دارد که درنتیجه آن یک تانگ دشمن بوسیله ماین ویک تانگ دیگردشمن بوسیله راکت شانه ای کاملا نابود گردید و۷ عسکر مزدور دران کشته و۶ تن دیگر زخمی شدند.

Related posts