تازه ترین ها

لوگر: یک عسکر دشمن در محمد اغه کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” برعساکردشمن درمنطقه سفید سنگ ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر حمله کردند

حمله شام دیروز بر موتر سلیمان شاه فرزند مبارک شاه که در اردوی مزدور عسکر بود، صورت گرفت که دراثران عسکرمتذکره جابجا کشته شد وموتر  اش به دست مجاهدین آمد.

Related posts