تازه ترین ها

قندهار : در اثر انفجارهای سنگین در خاکریز به دشمن زیان وارد گردید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته نزدیک پوستۀ سلامی در مربوطات ولسوالی خاکریز، عساکر اجیر در صدد خنثی کردن ماین بودند که ماین بر آنان انفجار کرد.

پس از آنکه نیروهای دیگر دشمن به ساحه رسیدند، ۲ انفجار سنگین دیگر بر آنان انجام گرفت.

در این انفجارها تلفات سنگین به اجیران وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۱۸-۱۰-۱۱

Related posts