تازه ترین ها

اعلامیه امارت اسلامی در مورد از سرگیری فعالیت های کمیتهء بین المللی صلیب سرخ در افغانستان

اعلامیه امارت اسلامی در مورد از سرگیری فعالیت های کمیتهء بین المللی صلیب سرخ در افغانستان

امارت اسلامی افغانستان از روی پالیسی خود به تمام آن مؤسسات امدادگر و کمک رسانی اجازۀ فعالیت در کشور می دهد که مردم مظلوم و جنگ زدۀ افغانستان به ویژه متضررین جنگ را بدون ملحوظات سیاسی بر اساس اصول جهانی بشری کمک می کند، این مؤسسات باید در روشنی قوانین خود کمک های شان را به گونه ای تنظیم بکنند که به جای مصارف غیر ضروری و نمایشی به اعانت و مساعدت مردم نیازمند تمرکز داشته باشد.

امارت اسلامی در مورد کمیت و کیفیت فعالیت های کمیتهء بین المللی صلیب سرخ در افغانستان ملاحظات داشت. امارت اسلامی به سبب بی توجهی صلیب سرخ به این ملاحظات، تعهد امنیتی را که به اساس آن صلیب سرخ فعالیت های خود با اطمینان کامل در سراسر کشور انجام می داد به تاریخ ۱۴ اگست سال جاری لغو نمود. صلیب سرخ پس از لغو تعهد امنیتی از سوی امارت اسلامی، فعالیت های خود را به تعلیق درآورد و خواهان تفاهم با امارت اسلامی شد.

درمیان مسئولان امارت اسلامی و مقامات کمیتهء بین المللی صلیب سرخ در شهر دوحه، پایتخت قطر در رابطه به ملاحظات امارت اسلامی دو روز بحث صورت گرفت. در نتیجهء بحث های دو روزه، کمیتهء بین المللی صلیب سرخ تعهد کرد که در مورد ملاحظات امارت اسلامی گامهای مثبت می بردارد و درمیان هر دو طرف در رابطه به فعالیت های کمیتهء بین المللی صلیب سرخ در افغانستان توافق صورت گرفت.

امارت اسلامی افغانستان از طریق این اعلامیه، تعهد امنیتی را که قبلا با کمیتهء بین المللی صلیب سرخ کرده بود دوباره معتبر می داند و تمام مجاهدین را هدایت می کند که زمینهء فعالیت های کمیتهء صلیب سرخ را مساعد بسازند و به حفاظت کارمندان و اجناس این اداره توجه بکنند. والسلام

امارت اسلامی افغانستان

۱۴۴۰/۲/۲هـ ق

۱۳۹۷/۷/۱۹هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۰/۱۱م

Related posts