تازه ترین ها

غزنی: یک قرارگاه مهم اردوی مزدور در کج قلعه فتح گردید

غزنی: یک قرارگاه مهم اردوی مزدور در کج قلعه فتح گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بریک قرارگاه مهم اردوی مزدور درمربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بجه دیشب درمنطقه کج قلعه صورت گرفت که درنتیجه ان قرارگااه متذکره کاملا فتح گردید و۱۳ عسکر دران کشته وشمارزیاد دیگر زخمی شدند.

خبرمیگوید ۳ تانگ تخریب گردید ویک تانگ ویک میل دهشکه، با مقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی غنیمت گرفته شد.

ودرجریان دو روز گذشته طیارت دشمن منطقه را دو بار بمباران کردند که در دفعه دومی برای عساکرشان زمینه  فرار را مهیا ساختند وبا شمار از تانگ های شان به طرف شهر غزنی فرار نمودند.

Related posts