تازه ترین ها

کابل: بیس وپوسته های دفاعی آن در پغمان مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر بیس و۳ پوسته امنیتی ودفاعی آن در منطقه کوبکی ولسوالی پغمان ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts