تازه ترین ها

جهان بر ترامپ خندید

جهان بر ترامپ خندید

خبیر احمد م // ترجمه : ابو زبیر

به تاریخ ۲۵ سبتمبر، دونالد ترامپ – رئیس جمهور امریکا – در طی سخنرانی اش در ۷۳مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که امریکا را – بار دیگر – به اوج رسانیده است و دست آوردهای چشمگیری در عرصه های مختلف دارد !!!

سران کشورهای جهان از لاف های ترامپ شگفت زده شدند و حرف های وی را دروغ دانستند، بناءً به یکصدا خندیدند، خندۀ تمسخر آمیز آنان چنان لحن بالا داشت که روند سخنرانی ترامپ را متوقف ساخت.

اشتراک کنندگان نشست سازمان ملل برای ترامپ روشن ساختند که امریکا با آمدن وی منزوی و تجرید شده است و ترامپ هرگز پیروزی و دست آوردی ندارد که ازان لاف بزند.

در نشست سران سازمان ملل، امسال قرار بود که پس از رئیس جمهور برازیل، ترامپ به نوبت دوم سخنرانی بکند. اما هیئت ادارۀ نشت سران به سبب دیر آمدن وی برای چند لحظه هم مناسب ندانستند که منتظر بمانند، بی درنگ نوبت سخنرانی را به رئیس جمهور اکوادور دادند. ترامپ در حالی به مجلس رسید که نوبت سخنرانی اش را کسی دیگری گرفته بود. این وضعیت نیز غرور ترامپ را شکست و اهانت آمیز تمام شد.

تحلیلگران سیاسی و رسانه های مهم جهان در مورد تمسخر و اهانت به رئیس جمهور امریکا در نشست امسال سازمان ملل، واکنش ها و موقف های مختلف نشان داده اند.

پولتیکو – آژانس خبری امریکا – نوشته است : ترامپ تلاش داشت در نشست سازمان ملل، از سیاست و رهبرد زورگویی خود که در برابر بعضی کشورها در عرصه های نظامی و اقتصادی به راه انداخته است به قاطعیت دفاع بکند و رقیبان خود را تحت تاثیر بیاورد، گویا گام های وی بجا و به نفع امریکا بوده است و ممکن گام های دیگری هم بردارد.

پولتیکو می گوید، خندۀ تمسخر آمیز سران جهان نشان داد که ترامپ در جهان چه اندازه منزوی شده است، این تنها خنده و تمسخر بر ترامپ نبود بلکه دشنامی بود برای امریکا و شلاقی بود بر چهرۀ همه امریکایی ها.

نیو یارک تایمز در تبصرۀ خود با حرف های سیاه و بزرگ نوشته است : «۷۳مین نشست سران، یکه تازی و هیبت امریکا را شرماند.

روزنامه افزوده است : ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش اوباما را طعنه داده بود که امریکا رعب و دبدبهء خود را از دست داده و مورد طنز قرار گرفته است. امریکا به رئیس جمهوری نیاز دارد که کسی جرات خنده بر حرف ها و عملکردهای وی نداشته باشد و این تنها در صورتی ممکن است که وی – یعنی خود ترامپ – بر مسند قدرت امریکا بنشیند.

نیویارک تایمز می گوید : مثالی وجود نداشت که امریکا در چنین مجلس مهم و جهانی آماج خنده و تمسخر قرار گرفته باشد. اما با آمدن ترامپ، واقعا جهانیان بر رئیس جمهور امریکا به صدای بلند خندیدند و امریکایی ها را خجل ساختند.

«اسوشیتد پرس» می گوید : ترامپ هرگاه مورد خندۀ گروهی سران کشورها قرار گرفت، تلاش کرد با یک خندۀ فریبنده و حرکات دراماتیک از خجالت بزرگ نجات یابد، وی گفت : از شما انتظار چنین واکنش جدی را نداشتم، اما مشکلی نیست.

آژانس می نویسد : این حرف های ترامپ که «مشکلی نیست» کاملا رسوا کننده و بی جا بود، زیرا مشکلی وجود داشت که سران کشورهای جهان را در برابر ترامپ یکجا کرد و به گوش های آن ها رسانید که امریکا دیگر امریکای نیست که کسی از اخطارهای نظامی و اقتصادی آن بترسد و یا از هشدارهای تحریم و محاصرۀ اقتصادی آن سراسیمه شود.

بلی، اگر واقعاً مشکلی نبود، پس نمایندگان برجستهء جهان چرا عرف مهم دیپلوماتیک را لگدمال ساخته بر چهرۀ رئیس جمهور مستبد امریکا در چنین نشست مهم و حساس و آن هم در داخل خاک امریکا شلاق زدند و به گونه ای هماهنگ نه تنها حرف هایش را قطع کردند بلکه با خنجر تمسخر مجروح نیز کردند.

Related posts