تازه ترین ها

میدان وردگ: درولسوالی جغتو گردهمایی جداگانه برگزار گردید

بر اساس خبر، به ابتکار کمیسیون های دعوت ارشاد وتعلیم وتربیه امارت اسلامی در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ گردهمایی های شکوهمندی برگزار گردید.

این گردهمایی ها طی چند روز قبل در مناطق منگلی، کنده قول وبلند خیل آن ولسوالی تدویریافت که دران مسئول معارف وعلمای کرام همه جانبه سخنرانی نمودند ودر پیرامون درس وترتیب آن در مساجد همه جانبه سلا ومشوره صورت گرفت .

Related posts