تازه ترین ها

لوگر: ۵ تن اربکی در برکی برک به مجاهدین تسلیم شدند

بر اساس خبر، ۵ تن اربکی در درمنطقه چهلتن ولسوالی برکی برک ولایت لوگر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

اربکی های یادشده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه صفوف دشمن را ترک گفته ودیروز به مجاهدین تسلیم شدند

که درجمع آنان هریک نظیراجن فرزند بابوجان، فیضمحمد فرزند آغاجان، ذاکر الله فرزند عتیق الله، بهایی فرزند عبدالمجید خان وشیرین اغا فرزند شیرآغا شامل میباشند.

Related posts