تازه ترین ها

غزنی: یک پوسته دشمن در قره باغ مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بریک پوسته دشمن درسرک عمومی کابل ـ قندهار واقع منطقه عبدالله گل ولسوالی قره باغ ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بجه دیشب صورت گرفت ، نبرد تا ۴ صبح ادامه یافت که درنتیجه آن اطاق های پوسته تخریب گردید ویک عسکر زنده به اسارت گرفته شد

همچنان به دیگر دشمن نیز تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts