تازه ترین ها

سمنگان: ۶ قریه در دره صوف ازلوث وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” ۶ قریه ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان را از لوث وجود دشمن تصفیه نمودند.

این قریه های طی یک عملیات وسیع حوالی دیشب تصفیه گردید وبشمول قومندان ظالم اربکی (الماس) تمام اربکی ها به ایبک مرکز آن ولایت پناه بردند.

طبق معلومات تمام تاسیسات وعساکر دشمن دراین منطقه از مدت های بدینسو تحت حملات مجاهدین قرار داردند وبه دشمن تلفات سنگین وارد میگردید.

Related posts