مختصری از سوانح شهید قاری سیداحمد شعیب غوری (تقبله الله)

مختصری از سوانح شهید قاری سیداحمد شعیب غوری (تقبله الله)

سعید مبارز

شهید قاری سید احمد معروف به «شعیب» پسر ملا عبدالکریم در سال ۱۳۶۹ خورشیدی مصادف با ۱۹۹۰ میلادی در قریه بی بی یان ولسوالی دولینه ولایت غور در یک خانوادۀ متدین دیده به جهان گشود.

شهید سید احمد – تقبله الله – تعلیمات ابتدایی دینی اش را نزد ملا امام قریه آغاز کرد و بعدا جهت فراگیری علوم متداولهء دینی نزد اساتید جید در منطقهء آبایی خود زانوی تلمذ نهاد.

از آنجایی که همزمان با پا گذاشتن قاری صاحب به مدرسه جهت پیشبرد تعلیمات اسلامی، تحرکات مجاهدین امارت اسلامی در مناطق دولینه بر علیه اجیران ادارهء کابل شروع شد و روز بروز افزایش می یافت، قاری صاحب هم در این تحرکات ابتدایی نقش داشت و با همسنگران و همرزمان اش در کنار هم موفقانه فعالیت های جهادی را به پیش می بردند.

شهید قاری صاحب شعیب از جمله همان علما و طلبا و جوانان غیور، بیدار و با احساس و در عین حال قلیل و انگشت شماری بود که برای اولین بار به خاطر احیاء و اعادۀ دوبارۀ نظام عدل امارت اسلامی که توسط اشغالگران صلیبی ازبین رفته بود، در مناطق ولسوالی دولینه  کمر همت بستند و رسما وارد کارزار جهاد و قتال با اجیران رژیم کابل شدند.

تقدیر چنین رفته بود که قاری صاحب شهید  باید سنت یوسف علیه السلام را هم انجام دهد و به خاطر دفاع از ارزشها و مقدسات اسلامی و نوامیس مسلمانان باید اسارت، ظلم و شکنجهء دشمن را هم متحمل شود، همان بود که در سال ۱۳۹۱ خورشیدی در یکی از جنگهای که در بین مجاهدین امارت اسلامی و اجیران ادارۀ کابل در استان دولینه رخ داده بود به دست دشمن اسیر و روانهء زندان شد.

قاری صاحب شهید می دانست که هنوز در میان راه است و مسئولیتش ادا نشده، باید تا زمانی که روح در کالبدش است به خاطر دفاع از مقدسات و نوامیس مسلمانان در این راه شمشیر زند و قلم زند و قدم زند.

بناءً از این فرصت استفاده نموده و در داخل زندان برای اعداد و آمادگی فکری و روحی شروع به حفظ قرآن عظیم الشان نمود و در پهلوی آن به  دروس دینی هم ادامه می داد. تا اینکه بعد از گذشت ۵ سال از عمر عزیز شان در پشت میله های زندان و متحمل شدن آزارها و شکنجه های گوناگون در سال ۱۳۹۶ خورشیدی رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده و به سنگر همفکران و همرزمانش پیوست.

قاری صاحب شهید دارای اخلاق نیکو، رفتار پسندیده، چهرۀ بشاش و نورانی و قیافهء کاملا آراسته به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و از اوصاف زیبای للهیت، شجاعت، ایثار، حلم، تواضع و شکستگی برخوردار بود.

شهید قاری صاحب شعیب پس از رهایی از زندان برای بار دوم عجالتا با عزم و ارادۀ قوی تری برای همیش به صفوف مجاهدین امارت اسلامی و همقطارانش پیوست و در عملیات بهاری الخندق سال جاری از جانب امارت اسلامی جهت فتح و پاکسازی مناطق بزرگ از جمله ولسوالی های دولینه و شهرک سهم فعال داشت و در خط های مقدم معرکه جهت شکستاندن کمربندهای دفاعی دشمن نقش بارز داشت، تا اینکه در اثنای یک درگیری در منطقهء منگ ولسوالی چهارصدهء ولایت غور عصر روز سه شنبه ۱۷ میزان سال ۱۳۹۷ خورشیدی مصادف با ۹ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی به سن ۲۸ سالگی همراه ۲ تن از همسنگرانش جام شیرین شهادت را نوشید. نحسبه کذلک والله حسیبه.

Related posts