راپور مختصر فعالیت های اخیر ادارۀ امور غربا، ایتام و معلولین

راپور مختصر فعالیت های اخیر ادارۀ امور غربا، ایتام و معلولین

ادارۀ غربا، ایتام و معلولین اداره ای است که در تشکیلات اداری امارت اسلامی برای همکاری با غربا و دست گیری ایتام از ۷ سال به این سو طبق هدایت و خواستهء مقام رهبری فعالیت دارد، این اداره در تمام ولایات کشور و در دارالهجرة بر اساس لائحه کاری خود با غربا، ایتام و معلولین کشور همکاری های لازم می کند.

این اداره پس از آغاز فعالیت های خود، دو بار در سراسر کشور و دیار هجرت معادل ملیون ها افغانی با یتیمان، محتاجان و معیوبین کمک کرده است، باید گفته شود این کمک های است که به شکل عمومی در سراسر کشور و دیار هجرت صورت گرفته است. هر چه کمک های خصوصی که با خانواده های شماری از یتیمان و شهیدان به گونهء ماهوار صورت می گیرد، پس از تشکیل این اداره به گونه ای منظم جریان دارد.

کمک های عمومی اداره زمانی صورت می گیرد که پول نقد و امکانات لازم داشته باشد.

ادارۀ مذکور بر علاوه ازین توزیع عمومی و خصوصی، طبق ضرورت و پس از تشخیص مناطق و ولایات بارها کمک های اختصاصی نیز کرده است، این اداره بالعموم می کوشد خود را در هر جای کشور نزد یتیم نادار و معلول تنگدست برساند و نام، شهرت مکمله و وضعیت اقتصادی و صحی وی را در فورمهء ویژۀ خود ثبت بکند.

برای این کار در تشکیلات خود در سطح هر ولایت نماینده مقرر کرده است، تا در مورد یتیمان و معلولین که به تازگی کشف می شوند معلومات کامل را به گونهء دقیق به دفتر مرکزی اداره برسانند، تا بعدا در دیتابیس کاری اداره به شمارۀ مشخص ثبت و راجستر شود.

همچنان اداره از روی اصول و مقررات ویژۀ خود برای شماری از غربا، معیوبین و یتیمان بی سرپرست و محتاج، کفاله و ماهیانه مقرر کرده است که هر ماه از سوی کارمندان اداره رسانیده می شود.

راپور مختصر فعالیت های اخیر ادارۀ غربا، ایتام و معلولین

  • کمک با قربانیان مدرسهء بمباران شده در قندوز :

به تاریخ ۷ می ۱۴۳۹ ه ق، یک مدرسهء دینی در ولسوالی ارچی ولایت قندوز در حالی که مراسم دستاربندی حافظان قران و فاضلان علوم دینی دران جریان داشت بمباران شد، در نتیجه ۶۳ تن شهید و ۱۸۵ تن به شدت زخمی شدند.

طبق هدایت مقام رهبری امارت اسلامی به خانوادۀ هر شهید پانزده هزار (۱۵۰۰۰) و به زخمی ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی از دست نماینده داده شد.

  • توزیع ویژۀ مواد غذایی :

همچون سال گذشته، امسال نیز از سوی ادارۀ امور ایتام و معلولین به ۷ هزار خانوادۀ بی بضاعت توسط نمایندگان ولایتی مواد غذایی توزیع شد و به هر خانواده به حد کافی آرد، شکر، برنج و روغن داده شد.

باید بگوئیم که صحنه های ویدیویی محافل توزیع از سوی استودیوی الاماره به نشر رسید.

  • توزیع ویژۀ نقدی :

پیش از ماه رمضان با ۱۵۵۰ خانوادۀ محتاج با دقت به بی بضاعتی و ضعف اقتصادی شان به شکل درجه بندی تحت کاتاگوری های اعلی، اوسط و ادنی از ۱۰ هزار الی ۲۰ هزار کمک نقدی صورت گرفت.

  • توزیع ویژه در ولایات شمالی و مشرقی :

به اثر سعی و تلاش های رفقا، با ۶ صد خانوادۀ نیازمند ایتام در داخل کشور و دیار هجرت کمک های نقدی، مواد غذایی و پوشاک صورت گرفت.

  • اعزام هیئت ها برای نظم و ترتیب بهتر کارها :

اداره برای نظم و شفافیت بیشتر در امور مربوطهء خود، توزیعات و وضعیت محتاجین را وقتاً فوقتاً توسط هیئت های ویژۀ خود در همه ولایات کشور نظارت همه جانبه می کند، این بار نیز از طریق هیئت های مقرره در داخل کشور و دارالهجره هیئتی صورت گرفت.

می توانید از طریق آدرس های ذیل با اداره رابطه بکنید :

ادرس ایمیل : [email protected]

شمارۀ واتس اپ : ۷۰۸۷۶۶۱۳۹ ۰۰۹۳

Related posts