غزنی: یک تانگ در شلگر نابود و۵ عسکردشمن کشته شدند

براساس خبر، یک تانگ عساکر دشمن درمنطقه خارخشه مربوطات ولسوالی مفتوحه شلگر ولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۵ عصرد یروز درشاهراه کابل ـ قندهار صورت گرفت که دراثران تانگ کاملا نابود گردید و۵ عسکردشمن دران کشته شدند.

Related posts