تازه ترین ها

میدان وردگ: ۳ پوسته در چک فتح و ۲۶ عسکر و پولیس کشته و زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بر ۳ پوسته امنیتی ودفاعی ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله حوالی دیشب صورت گرفت که دراثران هرسه پوسته دشمن کاملا فتح گردید و۲۶ عسکر وپولیس کشته شدند واجساد آنان درمیدان نبرد باقی مانده است وشمار زیادی دیگر نیز زخمی شدند.

همچنان یک تانگ هاموی، یک تانگ کوچک، ۵ امپی پور، یک میل دهشکه، یک اگایز، یک درازکوف و۵ دوربین شب و۲ عراده موترسایکل ومقادیرزیاد مهمات به دست مجاهدین افتیده است.

همچنان ساعت ۱۱ وسی دقیقه چاشت امروز قومندان رازق با دیگر متعلقین نزدیک وی که در ساحه نزدیک به میدان نبرد گردهم امده بودند وبرعلاوه از دیدن وضعیت جنگ، اجساد کشته های شان را میخواستند انتقال بدهند که هدف حمله استشهادی قرار گرفت که درنتیجه آن قومندان رازق با شمارزیاد از متعلقین نزدیک اش کشته شدند.

طبق معلومات حمله استشهادی توسط خالد باشنده ولایت غزنی  بوسیله تانگ که دران مواد نیرومند انفجاری جابجا شده بود، صورت گرفت .

۲۰۱۸/۱۰/۱۷

Related posts