تازه ترین ها

نباید رای بدهیم

نباید رای بدهیم

محمد داود مهاجر

سیاستمدارانِ در راس دولت های استعماری غربی – به ویژه امریکای مستبد – در پی این هستند که برنامه های دراز مدت خود را که منافع سیاسی و اقتصادی شان را در بر دارد، در جهان به نوعی قائم بدارند و از طریق دیکتهء این برنامه ها، جوامع مستضعف و زیردست بخصوص جامعهء اسلامی را بازیچهء طرحهای خویش قرار دهند.

منجملهء شعبده بازی های آن ها، زیبا جلوه دادن نظام دموکراسی در کشورهای اسلامی است. آنها با برپا کردن بازی هایی – تحت عنوان انتخابات وغیره – وانمود می کنند گویا مردم، خود حاکم خوداند، چنانچه از معنی کردن دموکراسی به «حکومت مردم بر مردم» معلوم است. اما در حقیقت یک بازی و شعبده بازی بیش نیست که مردم را به آن فریب می دهند و در پس پرده‌ها تمام مطالب شوم خود را اجرا و حاکمان اجیر را بر مسلمانان می‌گمارند.

از این چشم بندی های آن ها بگذریم و باید به این توجه بکنیم که این نظام حکومت داری چه نتایجی داشته و دارد و این زادهء فکر غربی ها برای ما سودمندتر است که قانون دست ساز بشریست، یا شریعت الهی و قانون تنظیم شده از طرف صاحب عرش کریم، که در قالب قرآن و سنت است ؟

آن های که عقیدۀ راسخ اسلامی دارند نیاز به دلیلی ندارند، زیرا از همان نامش می فهمند که قانون الهی برتر از قانون بشری است، زیرا یکی قانون خالق است، دیگری قانون مخلوق، یکی قانون مالک است و دیگری قانون مملوک، بدیهی است که خالق و مالک عالم تر به سود مخلوق و مملوکش می باشد، چون سازندهء طبیعتش اوست و نفع و نقصانش را از او بهتر می داند. اما آنهایی که نیاز به توضیحات دارند پس به موارد ذیل توجه کنند :

  • ۱ : دموکراسی نظام دست ساز بشر است و مبنایش رای عموم مردم از زن و مرد، نیک و بد، فاسق و عادل است.

اما شریعت قانون فرستاده شده از خالق کائنات است و اساسش کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که از هر عیب مبرّا اند.

  • ۲ : قانون های دموکراسی قابل تغییر است و هر حزب حاکم می تواند با اکثریت آرا، حکمی را دوباره طبق افکار و نظرات خود تغییر دهد یا نقض کند.

اما شریعت قانون تغییر ناپذیر است. چون تماما به نفع بشر است و تا روز قیامت باقی خواهد ماند.

  • ۳ : دموکراسی رای عادل و فاسق را برابر می داند.

در حالی که شریعت به رای شخصِ عادل ارج می نهد؛ اما رای فاسق را نمی پذیرد، چون محل تهمت، دروغ و فریب است.

  • ۴ : دموکراسی به سوی تفرّق، تحزب و تفرقهء امت به پارچه های گوناگون دعوت می دهد.

اما شریعت بسوی اتحاد، انسجام و اطاعت از یک امیر دعوت می دهد، به اطاعت از یک امیر شرعی فرا می خواند و چند دستگی و تحزب را سبب زوال رعب و شوکت می داند.

  • ۵ : دموکراسی به خود اجازه می دهد تا حلال را حرام و حرام را حلال کند و برای این کار تنها اکثریت آرا را معتبر می داند.

شریعت این اجازۀ تحلیل یا تحریم را به هیچ کسی نمی دهد و این را کفر می داند.

پس با توضیحات بالا، کدام یکی این دو نظام را باید انتخاب بکنیم ؟

شریعت اسلام را انتخاب می کنید که پرچم دار آن مجاهدین امارت اسلامی اند و در این راه قربانی های ۱۷ ساله را متحمل شده اند و یا به قانون غرب و غرب پرستان رای می دهید که امثال غنی و عبدالله ازان نمایندگی می کنند ؟

رای دادن ظاهراً آسان است،ل  اما روزی خواهد آمد که «وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ – و کسیکه کرده باشد بقدر یک ذره ای بدی را، سزایش را می بیند» و سزای الهی بسیار سخت است.

رای دادن به شریعت همین است که دوشادوش برادران مجاهدِتان در جنگ علیه صلیبیان و مزدوران شان قیام کنید تا الله متعال به سبب قربانی های تان شریعت را احیا نماید.

و یا اینکه به نصرت مجاهدان با مال و حمایت آنان با زبان و قلم بکوشید، اگر این هم نشد حد اقل از دشمنان دین و ناموس حمایت نکنید و در پروسه های دسیسه ای آنان سهم نگیرید و در انتخابات های پوشالی آن ها که بخاطر فریب مردم ما به راه می اندازند شرکت نکنید.

گناه شرکت در انتخابات :

رای شما به آن ها یعنی ترجیح دادن نظام غربی بر نظام شرعی – نعوذ بالله –

رای شما به آن ها یعنی رای دادن به تسلط کافران بر مومنان.

رای شما به آن ها یعنی شریک بودن در قتل ها و بمباردمان های مردم بیگناه.

رای شما به آن ها یعنی زیر پا کردن قرآن و سنت؛ زیرا قانون بشر را بر قانون الهی برتری می دهید.

خداوند متعال می فرماید: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ – آل عمران : ۸۵ –

و هر کسی که غیر از اسلام دیگر دینی بپذیرد قابل قبول نیست و در روز قیامت آن کس از زیان کاران است.

امروزه مردم غرب زده نیز دموکراسی را بعنوان دینی جدید پذیرفته اند که سبب خسران دنیا و آخرت شان است. پس حساب تان را از غرب زده گان جدا سازید تا در روز قیامت نیز از آنان جدا حشر شوید.

Related posts