تازه ترین ها

انتخابات پارلمانی، یا پروژه ای دیگری اشغالگران

انتخابات پارلمانی، یا پروژه ای دیگری اشغالگران

تگ و دو برای انتخابات پارلمانی به فرمان و پشتیبانی اشغالگران و رژیم کابل جریان دارد، نامزدان به مردم وعده های خدمت می دهند، اما بسیار تاسف آور اینست که در شعار و نشانه های انتخاباتی هیچ یک کاندیدی به حضور نظامی اشغالگران اشاره نشده است !!

در حالی که زمین و فضای کشور شب و روز در اختیار اشغالگران قرار دارد و رژیم کابل این قدر معلومات هم ندارد که چه تعداد پروازهای اشغالگران به داخل کشور آمده است و چه تعداد دیگر از کشور بیرون رفته است، چه تعداد نظامیان و چه اندازه سلاح آورده شده است و در کدام ولایت های کشور جا بجا شده است، آیا انتخابات مشروعیت قانونی و منطقی دارد ؟ جواب بسیار روشن است که در اینگونه وضعیت در هیچ عرف و قانون جهان انتخابات جواز ندارد.

امارت اسلامی این انتخابات نام نهاد را تحریم کرده است و بر ملت خود صدا کرده است که از اشتراک درین پروژۀ اشغالگران خودداری بکنند و اجازۀ کمپاین و دیگر امور انتخاباتی را ندهند  : « چنانکه مقابله و مقاومت در برابر تهاجم نظامی دشمن یک فریضهء شرعی است، همچنان مبارزه در برابر هر گونه دسیسه های سیاسی و استخباراتی دشمنِ محارب و متجاوز، خنثی کردن آن و آگاه ساختن مسلمان ها وظیفهء ایمانی هر مسلمان و عمل بزرگ جهادی است».

امارت اسلامی درین مورد در یک اعلامیه افزوده است که : « در پایان، یکبار دیگر می گوییم که پروسه ای به نام انتخابات هیچ ماهیت اسلامی و افغانی ندارد، بلکه دسیسهء بیگانگان برای تداوم اشغال، پنهان کردن تهاجم نظامی و فریب دادن اذهان عامه است که از سوی کافران اشغالگر تمویل می گردد و نتیجهء نهایی اش نیز در اختیار آن ها است. به این اساس این مسئولیت هر مسلمان و افغان واقعی است که با همه توانایی خود برای خنثی کردن این دسیسه تلاش نمایند، تا اشغالگران از پلان های خود ناامید و برای خروج از کشور ما مجبور گردند».

انتخابات پارلمانی یک پروژۀ اشغالگران است، آن ها می خواهند که با این و دیگر حربه ها و دسیسه ها توجه مردم را از وحشت و جنایات خود به سوی دیگری مبذول بدارند، اشغالگران می کوشند از طریق انتخابات و دیگر پروژه ها اشغال خود را تحکیم بخشند و استثمار کشور ما را دوام بدهند. لهذا باید مردم از دسیسه های اشغالگران آگاه باشند و اجازۀ تطبیق ندهند.

Related posts