تازه ترین ها

ویدیوی مجاهد حمله کننده بر جنرال عبدالرازق نشر شد

ویدیوی مجاهد حمله کننده بر جنرال عبدالرازق نشر شد

استودیوی جهادی الهجرة مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی افغانستان صحنه های یادگاری و پیام های مجاهد استشهادی شهید حافظ ذبیح الله (ابودجانه) را که پیش از حمله در معسکر خود ثبت کرده بود، نشر کرد.

شهید ابودجانه بتاریخ ۹ صفرالمظفر سال ۱۴۴۰ هـ.ق بر نشست مهمی که سکات میلر قومندان نیروهای اشغالگر و مقامات ادارهٔ کابل در آن حضور داشتند، حمله کرد.

در این حملهٔ قهرمانانه، قاتل بزرگ مسلمانان جنرال عبدالرزاق قومندان امنیۀ قندهار، حسین خیل مسئول استخبارات و تعدادی از مقامات بلند رتبه هلاک شدند. همچنین دو تن خارجی بشمول زلمی ویسا و تعدادی از مسئولین امنیتی زخمی شدند.
با استفاده از لینک های آتی می توانید ویدیوی مجاهد استشهادی را در کیفیت های مختلف داونلود و تماشا کنید.

کیفیت عالی


کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

کانال خبری تلگرام الاماره دری:
https://t.me/alemarah11
کانال استودیوی تلگرام الاماره دری:
https://t.me/alemarah_studio

Related posts