تازه ترین ها

تخار: آخرین جزئیات نبرد ولسوالی ینگی قلعه

تخار: آخرین جزئیات نبرد ولسوالی ینگی  قلعه

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، از دو روز بدینسو بر مرکز ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار وپوسته های امنیتی آن به عملیات آغاز کرده اند.

که درنتیجه آن تمام پوسته های امنیتی آن ولسوالی فتح گردیده  ومجاهدین به شهر ینگی قلعه داخل شده اند.

طبق معلومات در جریان این عملیات ۲۲ عسکر دشمن کشته و۳۵ تن دیگر زخمی شدند.

همچنان پروسه جعلی انتخابات دشمن دراین ولسوالی کاملا مسدود شده وحملات وگزمه های مجاهدین جریان دارد ودراین ولسوالی یک حوزه انتخاباتی دشمن هم باز نگردیده است.

و۲ تن ازمجاهدین نیز درجریان درگیری زخمی ویک تن دیگر به شهادت رسیده است.

Related posts