تازه ترین ها

میدان وردگ: یک پوسته اربکی ها در نرخ فتح گردید

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بر ملیشه های اربکی درمنطقه کریمداد ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت دیروز صورت گرفت که درنتیجه حملات مسلسل مجاهدین ، اربکی ها یک پوسته شان را تخلیه کردند واز منطقه فرار نمودند وپوسته تسخیر گردید.

Related posts