پروسۀ نمایشی دشمن به نام انتخابات در ولایت فراه با ناکامی مطلق مواجه گردید

پروسۀ نمایشی دشمن به نام انتخابات در ولایت فراه با ناکامی مطلق مواجه گردید

پروسه نمایشی دشمن به نام انتخابات در مرکز ولایت و ولسوالی های فراه با ناکامی سختی مواجه شده است .

در این ولایت که بشمول مرکز ۱۲ ولسوالی ( پرچمن، گلستان، بکوا، لاش جوین، فراه رود، بالابلوک، پشترود، خاکسفید، اناردره و شیبکوه ) دارد، نیروهای دشمن فقط توانسته بودند که مواد انتخاباتی را به مراکز ولسوالی های اناردره، جوین و پشتکوه توسط هلی کاپتر برسانند اما مجاهدین تمام راه های مواصلاتی ولسوالی های مذکور را مسدود نموده بودند که در اثر آن پروسۀ دشمن با ناکامی مطلق مواجه گردید و علاوه بر آن نیروهای دشمن مورد حملات مسلحانۀ مجاهدین نیز قرار داشتند که نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و جریان نمایشی کاملا متوقف گردید.

همچنین در روز اول این پروسه، نیروهای دشمن در مرکز ولایت به آرام گذاشته نشدند، بلکه تعمیر مرکز ولایت، تعمیر قومندانی و ریاست خاد از اول صبح تا شام بطور وقفه ای هدف حملات موشکی مجاهدین قرار داشتند .

در منطقۀ مهم باغ پل نیز کاروان والی اجیر این ولایت با کمین مجاهدین مواجه گردید که بمدت ۳ ساعت دوام داشت و در طی آن به دشمن تلفات وارد گردید.

در یک واقعه دیگر در منطقۀ تالار شهر فراه، نیروهای مشترک حفاظتی سایت انتخاباتی مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند که در طی آن نیروهای دشمن در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند اما پس از درگیری های شدید، نیروهای دشمن توسط تانک های زرهی اجیران را از محاصرۀ مجاهدین نجات داده و با متحمل شدن تلفات سنگین از ساحه فرار کردند .

همچنین مراکز انتخاباتی دشمن در مناطق تویسک و نوده در شهر فراه در اثر درگیری های شدیدی بطور کامل مسدود گردید و فقط در مرکز شهر چند سایت انتخاباتی قرار داشت که ملت نیز طبق هدایات مجاهدین مقاطعه شان را با این مراکز به اثبات رسانده ودر خانه های شان باقی مانده بودند و فقط چند نفر معدود که آن هم به تطمیع پول و یا آزاد شدن اسیران شان به این سایت ها مراجعه کرده بودند که تعدادی از آنان نیز از سوی مجاهدین بازداشت شده اند .

دشمن در ولایت فراه ۲۳۴ سایت و مرکز انتخاباتی در نظر گرفته بود که از آن تعداد در تمام ولایت فراه فقط ۳۲ مرکز در ابتدا گشایش یافت که پس از حملات مجاهدین تعدادی زیادی از این مراکز نیز مسدود گردید و در مراکز باقی مانده، اشتراک مردم نیز بسیار کمرنگ و برابر با صفر بود .

همچنین در اولین روز این پروسۀ نمایشی، مرکز ولسوالی پرچمن هدف ۳۵ فیر هاوان قرار گرفت که در اثر آن به دشمن زیان سنگین وارد گردید.

همچنین کاروان دشمن اجیر که از ولایت غور مواد انتخاباتی به این ولسوالی انتقال می داد، در مناطق برزری و لرزی با کمین مجاهدین مواجه گردید که پس از متحمل شدن تلفات، اجیران از هردو منطقه پا بفرار گذاشتند و هردو منطقه از وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردید.

مرکز ولسوالی فراه رود نیز بمدت ۳ روز بطور مسلسل هدف حملات مجاهدین قرار داشت که در این جریان، هلی کاپتر دشمن در روز اول پروسه در صدد رساندن مواد انتخاباتی به مرکز ولسوالی بود که هدف حملۀ شدید مجاهدین قرار گرفته و هلی کاپتر قادر به فرود نشده و از ساحه فرار کرده است .

در ولسوالی بالابلوک نیز، مرکز ولسوالی و پوسته های امنیتی دشمن در مناطق گرانی، گنج آباد و شیوان مورد حملات مسلسل مجاهدین قرار داشت که در اثر آن به اجیران زیان سنگین وارد گردید.

مراکز ولسوالی های پشترود، اناردره و شیبکوه و قرارگاه های مهم دشمن در این ولسوالی نیز هدف حملات مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن زیان سنگین وارد شده است .

در طول شاهراه هرات قندهار در ولسوالی های بکوا و خاکسفید نزدیک مناطق خیرآباد و خوس دهانی، مراکز دشمن مورد حملات شدید مجاهدین قرار گرفته و دشمن قادر به بالاکردن سر از پوسته ها و قرارگاه های خود نبود و در این جریان علاوه بر دو محافظ والی و یک کارمند مهم خاد به نام نعمت الله، ده ها تن از اجیران کشته و زخمی شدند و یک رینجر و یک تانک دشمن نیز تخریب گردید و ده ها تن رای دهنده بهمراه یک تن پولیس از سوی مجاهدین بازداشت شدند .

امروز صبح مجاهدین راه را برای عبور و مرور مسافرین باز نموده اند اما شاهراه بر روی نیروهای دشمن تا کنون مسدود می باشد .

در تمام درگیری های ۳ روزه در این ولایت فقط یک تن از مجاهدین بشهادت رسیده است و ۴ تن دیگر زخمی شده اند و ۳ موتر مجاهدین نیز تخریب گردیده است و پروسه نمایشی انتخابات نیز با شکست و ناکامی شرمناکی مواجه شده است .

 ۲۲/۱۰/۲۰۱۸

Related posts