با تحریم انتخابات، ملت عملاً موقف امارت را تائید کرد

با تحریم انتخابات، ملت عملاً موقف امارت را تائید کرد

چند روز پیش بتاریخ ۲۸ میزان سال روان، عملیه یی تحت عنوان انتخابات پارلمانی از سوی اشغالگران و مزدوران آنها انجام شد که از چندین ماه قبل برایش تبلیغات وسیع شده بود. امارت اسلامی موقف خود در مورد این انتخابات برای نام را پیشتر چنین اعلام کرده بود که انجام انتخابات در موجودیت اشغالگران و تحت کنترول و سلطۀ آنها، با تمویل و کمپاین تبلیغاتی و براساس پلان و پروگرام آنها هیچگاهی قابل اعتبار نبوده و انتخابات مستقل گفته نمی شود. بلکه تنها انجام دادن پلان های اشغالگران تمویل کننده و فریب دادن ملت است.

امارت اسلامی از ملت مؤمن افغان خواسته بود که با تحریم سرتاسری این انتخابات برای نام و عدم شرکت در آن، موقف دینی و ملی خود را عملاً به اشغالگران نشان دهند. تا اشغالگران و اجیران داخلی آنها آگاه شوند که اکثریت قاطع ملت عام این کشور از پلان های اشغالگران نفرت دارند و به هیچ صورت در پروسه های آنها شرکت نمی کنند.

ملت مجاهد و مسلمان افغان که تعهد مستحکم و قاطع به اقدار دینی و ملی خود دارد، اشغالگران را دشمنان دین و ملت مؤمن خود دیده و هر دسیسۀ آنها را به زیان و علیه ملت و کشور می داند، به خواست امارت اسلامی لبیک گفته و پروسۀ انتخابات جعلی را بصورت همه جانبه تحریم کرد. تا جائیکه در روز انتخابات تعداد بسیار محدودی در مراکز رای دهی مشاهده میشدند و رسانه های حامی اشغال مجبور شدند که برای نشان دادن شرکت مردم در این پروسه، تصاویر قبلی و جعلی نشر کنند.

براساس محاسبۀ دقیق، هفتاد فیصد نفوس افغانستان در دهات و قریه ها زندگی می کنند. آنها به هیچ نوع در این انتخابات شرکت نداشتند و نه هم در مناطق اطرافی کدام مرکز انتخابات باز بود. در نتیجۀ نفوذ مجاهدین در بسیاری از شهرهای ولایات مراکز رای دهی وجود نداشت. تنها در پایتخت کابل و بعضی از شهرهای بزرگ که مراکز انتخابات باز بود، در آنجا نیز شرکت مردم به حدی کم بود که براساس محاسبۀ روزنامه واشنگتن پوست در هر محل رای دهی در کابل که باید پنج هزار تن رای می دادند، تنها صد تن رای داده بودند.

تحریم سرتاسری انتخابات از سوی ملت تنها یک ادعا نیست بلکه اکثریت مطبوعات و ناظران انتخاباتی نیز گفتند که مردم بسیار محدودی در این انتخابات برای نام شرکت کردند.

امارت اسلامی افغانستان، ناکامی این پروسۀ فریبنده و تحریم سرتاسری آن را کارنامۀ تاریخی ملت مجاهد خود می داند و از همۀ جهات دخیل در اشغال افغانستان می خواهد که تحریم این پروسه از سوی ملت را عمیقاً بررسی کنند. زیرا عدم شرکت ملت علی الرغم این همه تبلیغات وسیع، تطمیع و فشارهای گوناگون ثابت می سازد که ملت افغان با اشغال و از هر نوع پروسه های آنها نفرت دارند و بر آنها هیچ نوع اعتماد نمی کنند. اگر شما واقعاً به ارادۀ ملت احترام دارید باید به ارادۀ جمعی ملت افغان نیز در افغانستان احترام بگذارید و اشغال ناروای خود را بر این ملت تحمیل نکنید.

Related posts