تطبیق عدالت بر  مجرمان جنگی

تطبیق عدالت بر  مجرمان جنگی

ادارۀ ناظر بر حقوق بشر (Human Rights Watch) در ماه مارچ سال ۲۰۱۵ میلادی راپور مفصلی در مورد جرائم جنگی و جنایتکاران بزرگ نشر کرد که در آن راپور هشت تن از مقامات رژیم مزدور کابل که از حمایت آمریکا برخوردار بودند را به حیث جنایتکاران جنگی بزرگ معرفی کرده بود.

در این راپور مفصل و مستند چند تن از مقامات مطرح آن زمان هریک اسدالله خالد رئیس امنیت ملی، عطا محمد نور والی بلخ، جنرال عبدالرازق قومندان امنیه قندهار، عزیزالله کاروان قومندان پولیس محلی در پکتیکا، میرعلم قومندان اربکی ها در قندوز، عبدالحکیم شجاعی قومندان اربکی ها در ارزگان و چند تن از مقامات نظامی و استخباراتی دیگر  بحیث مجرمین جنگی بزرگ معرفی شده بودند. این راپور که براساس مصاحبه با تعداد زیادی از کسانیکه که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، ترتیب شده بود. مظالمی که قاتلان ذکر شده بر ملت افغان انجام داده بودند، را آشکار می کرد، اما مقامات آمریکایی و رسانه ها بر آن پرده انداختند.

همانطور که این راپور از سوی یک ادارۀ جهانی ترتیب شده بود، امید می رفت که مقامات آمریکایی و مدعیان دیگر حقوق بشر به آن توجه کرده  و در مورد مجرمین جنگی یاد شده اقدام نمایند. اما اشغالگران آمریکایی همانند گذشته به حمایت از این جنایتکاران ادامه داد و با حمایت مالی، نظامی و سیاسی ؛ به آنها فرصت جرائم و مظالم بیشتر را مهیا کرد.

امارت اسلامی افغانستان که همیشه صدای مظلومیت ملت خود را بلند کرده است  و برای رهایی مظلوم از چنگ ظالم از هیچ چیز دریغ نکرده است، یکبار دیگر همدردی خود را با ملت مظلوم ثابت کرد و همانند گذشته به تطبیق عدالت بر این جنگسالاران ظالم ادامه داد.

اگر به تعامل امارت اسلامی و مقامات آمریکایی در سال های گذشته با مجرمین جنگی یاد شده به نظر دقیق نگریسته شود، معلوم خواهد شد که امارت اسلامی جانبدار ملت مظلوم افغان بوده است و بر این ظالمان عدالت را تطبیق کرده است. اما بالمقابل اشغالگران آمریکایی که شعارهای محافظت از حقوق بشر را سر می دهند، به حمایت از جنایتکاران جنگی فوق الذکر ادامه داده و با حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی آنها را بیشتر تقویه کرده است.

اسدالله خالد یکی از جنایتکاران جنگی یاد شده در حملۀ مجاهدین  به شدت زخمی گردید. اما آمریکایی ها با عجلۀ زیاد به کمکش شتافتند، نه تنها برای مداوایش  نامبرده را به پایگاه نظامی بگرام  و پس از آن به آمریکا انتقال دادند بلکه بارک اوباما رئیس جمهور وقت  شخصاً به عیادتش رفت.

دو تن از قاتلان بزرگ دیگر از این لیست مجرمین جنگی، امسال از سوی مجاهدین امارت اسلامی هدف حمله قرار گرفته و به سزای اعمالش رسیدند. عبدالحکیم شجاعی که قاتل صدها تن از افراد بیگناه بود، به تازه گی هدف حملۀ مجاهدین قرار گرفته ، بسیاری از جنگسالارانش هلاک شدند. هلاکت و از این بردن این قاتلین و مجرمین جنگی بزرگ که دستهایشان به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است، اقدامی تاریخی و بزرگ در بخش تطبیق عدالت  و گرفتن حق مظلومین از آنهاست.

امارت اسلامی افغانستان از همان آغاز با همین شعار قیام کرده است که گریبان افراد مستضعف و ملت مظلوم را از پنجه های ظالمان رها خواهد کرد. ظالمان و قاتلان به سزای اعمالشان خواهند رسید و با تطبیق عدالت اسلامی شرائط زندگی پرامن و صلح آمیز را برای ملت خود فراهم می کند. ما به آن شعار اول خود متعهد هستیم و مرام تطبیق عدالت تنها در حد شعار نبوده، بلکه عملاً آنرا انجام می دهیم.

Related posts