جنایات جنگی (اکتوبر)

جنایات جنگی (اکتوبر)

بتاریخ اول اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی عساکر قطعۀ صفریک بر قریه ملایان در منطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا چاپه زده و در جریان تلاشی یک زن و یک مرد ملکی را شهادت رسانده و ۷ زن دیگر را زخمی نمودند.

همچنین بتاریخ اول اکتوبر در نتیجۀ فیر و انداخت های مرمی هاوان نیروهای حکومتی بر ساحات مسکونی در منطقه یکه توت ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب ۳ فرد ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲ اکتوبر در جریان چاپۀ عساکر اشغالگر و داخلی بر ساحه توتو لور ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ۵ تن از هموطنان ملکی شهید شدند. بر اساس گفته های شاعدان عینی نیروهای مشترک در جریان تلاشی دروازه های خانه ها را شکستانده و مردم را تهدید و اذیت کرده اند.

بتاریخ ۴ اکتوبر طیارات اشغالگران بر مراسم عروسی در ساحۀ شارخیل منطقه خوگیانی ولسوالی معروف ولایت قندهار بمباری کردند که در نتیجه ۴ زن شهید و ۱۱ تن دیگر بشمول زنان و کودکان زخمی شدند و ۳ عراده موتر نیز حریق شدند.

بتاریخ ۵ اکتوبر در بمباران اشغالگران در منطقۀ تریخ ناور و کرو چهار راهی ولسوالی مارجه ولایت هلمند ۴ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۵ اکتوبر عساکر قطعۀ صفریک ۳ کوچی را در ساحه قلعه سنگی منطقۀ تیتموری دره ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ به شهادت رساندند.

بتاریخ ۶ اکتوبر اشغالگران بر یک موتر ملکی در منطقه شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب بمب پرتاب کرد که در نتیجه ۴ تن از افراد ملکی که سوار موتر بودند، شهید شدند.

بتاریخ ۶ اکتوبر عساکر ضربتی حکومتی بر ساحه سوری خیل مربوط ولسوالی گردی سیری ولایت پکتیا فیرهای توپچی کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی از دوکان های مردم تخریب و ۹ تن از افراد ملکی شهید و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۷ اکتوبر عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام سلیم ولد میرزا را در منطقه ملا باغ مربوط ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ اکتوبر نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی بر منطقه بازار جانگل مربوط نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان تلاشی ۳ فرد ملکی را شهید و زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه وارد کردند.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر اشغالگران و عساکر داخلی پس از درگیری با طالبان در منطقه بازار گل آغا مربوط ولسوالی نادعلی ولایت هلمند، طیارات اشغالگران منطقه را بمباران کردند و عساکر داخلی نیز منطقه را هدف سلاح توپچی قرار دادند که در نتیجه ۱۲ زن و کودک شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی سنگینی نیز به مردم منطقه وارد آمده است.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر در منطقه دیوال سرخ ولسوالی خاکسفید ولایت فراه عساکر داخلی یک موی سفید بنام شاگل آکا را پس از ۵ روز اسارت شهید کردند.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر در جریان بمباران طیارات اشغالگران بر منطقه مرکزی ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب ۲ کودک و ۱ موی سفید شهید و ۲ کودک دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۱ اکتوبر پس از درگیری بین طالبان با اشغالگران و عساکر کماندوی داخلی، نیروهای اشغالگران با همکاری کماندوهای داخلی ۱۰ تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و مردان کوچی را شهید و ۱۱ تن دیگر را دستگیر کردند.

بتاریخ ۱۴ اکتوبر اشغالگران و کماندوهای داخلی بر ساحه استیشن در منطقه ساروان قلعه ولسوالی سنگین ولایت هلمند چاپه زدند که با طالبان درگیر شدند و در نتیجه شدت درگیری اشغالگران به استیشن برق پناه بردند و در انجا ۶ تن از کارکنان بریشنا کوت را به شهادت رساندده و بشمول ۳ تن از مامورین بریشنا کوت ۲ دوکاندار و یک برزگر را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۴ اکتوبر پس از ختم درگیری بین اشغالگران و طالبان در ساحات اسلام قلعه، تاش قلعه، فیض آباد و کوه صیاد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب، طیارات اشغالگران ساحات مذکور را بمبار کردند که در نتیجه ۵ حویلی تخریب و ۱۲ تن که اکثریت شان زنان و کودکان بودند شهید و تعداد زیادی زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر عساکر خارجی و داخلی در هنگام چاپه بر ساحه اوزبار ولسوالی میوند ولایت قندهار ۶ تن از افراد ملکی منطقه را شهید کردند، زیان های مالی سنگینی به مردم وارد کرده و در آخر ۶ تن از افراد ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر اشغالگران به همکاری عساکر داخلی بر بازار سیبکی ولسوالی چگ ولایت میدان وردگ چاپه زدند، عساکر داخلی ۳۰۰ باب دوکان مردم را چور و غارت کرده و اجناس قیمتی را دزدیدند و پس از چاپه طیارات اشغالگران ساحه را بمباردمان کردند که در نتیجه آن ۵ تن از هموطنان ملکی شهید و ۳ عراده موتر از بین رفته و زیان های مالی زیادی به مردم وارد گردید.

بتاریخ ۱۹ اکتوبر عساکر داخلی و خارجی بر قریه علیزو مربوط ولسوالی تخته پل ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان تلاشی ۳ فرد ملکی ره شهید و ۷ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۳ اکتوبر نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا در جریان عملیات بر ساحه کابل کمپ و تویل ولسوالی رودات ولایت ننگرهار ۸ تن از افراد ملکی که اکثریت شان زنان و کودکان بودند را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۵ اکتوبر در هنگام چاپه عساکر خارجی و داخلی بر ساحه منگ تیپه ولسوالی چهاردره ولایت قندوز ۳ زن را شهید و ۲ کودک را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۷ اکتوبر نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا بر ساحه گرماوک مربوط ولسوالی میوند ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان تلاشی ۶ تن از هموطنان ملکی را شهید و ۹ تن دیگر را اسیر کردند.

بتاریخ ۲۹ اکتوبر عساکر خارجی و داخلی بر قریه های بازک، سره کلا، نورکی، صدق و بازار مربوط ولسوالی نکی ولایت پکتیکا چاپه زدند، نیروهای مشترک در جریان این چاپه و عملیات ۴۰ باب دوکان را در ولسوالی نکی تخریب کردند، همچنین در قریه صدق ۲ فرد ملکی و در قریه نور بشمول یک داکتر بنام زکیم، ۳ تن از افراد قریه را شهید و ۵ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۹ اکتوبر در هنگام چاپه عساکر داخلی بر مربوطات ولسوالی سپیری ولایت خوست ۵ تن از افراد ملکی شهید، ۲ تن زخمی را زخمی کردند. همچنین ۱۰ تن از استادان مدرسه محلی را دستگیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ ۲۹ اکتوبر عساکر خارجی و داخلی یک موی سفید را در جریان چاپه بر ساحه لام ولسوالی خاکریز ولایت قندهار به شهادت رسانده و ۱۰ باب دوکان و تعداد زیادی وسایط نقلیه را از بین بردند.

مأخذ:[رادیوی بي بي سي، آزادي = ،افغان اسلامي اژانس ،پژواک = ویب سایت های خبریال،لراوبر= ،نن ټکی اسیا=و بینوا=]

Related posts