حملات نفوذی و بی باوری دشمن بر همدیگر

حملات نفوذی و بی باوری دشمن بر همدیگر

در روند تند و کامیاب عملیات الخندق بر علاوه از حملات کوبندۀ تعرضی، استشهادی و چریکی، شماری زیادی حملات نفوذی نیز بر اشغالگران و رژیم کابل صورت گرفته است. مقامات بلندرتبه و جنرالان اشغالگران و ادارۀ کابل توسط حملات نفوذی از بین برده شده اند.

در ۲۰ روز گذشته، چندین حملات نفوذی در صفوف دشمن صورت گرفت و دشمن را تکان های شدید نظامی، استخباراتی و روانی داد.

جنرال کمیونست جبار قهرمان در دفتر خود در لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. در روز بعدی، جنرال رازق (قومندان امنیهء قندهار) ، جنرال حسن خیل (رئیس استخبارات) و دو تن نظامیان امریکایی در حملهء نفوذی مجاهد قهرمان ابودجانه کشته شدند و جنرال امریکایی جفری سمایلی و ویسا (والی قندهار) زخمی شدند.

سپس در یک حملهء نفوذی دیگر در هرات، ۳ عسکر اشغالگر کشته و شماری زیادی شان زخمی شدند.

روز شنبه، یک عسکر با احساس افغان بر مربیان امریکایی خود حملهء قهرمانانه انجام داد، درین حمله تعداد زیادی افسران نظامی امریکایی کشته و زخمی شدند.

در اثر حملات اخیر نفوذی، بی باوری درمیان اشغالگران و رژیم کابل افزایش یافته است. حتی که اشغالگران به رژیم مزدور کابل گفته اند که دیگر نظامیان رژیم را مستقیما تربیه نمی کنند، بلکه از طریق انترنیت به تربیهء شان ادامه می دهند !!

تمام عساکر رژیم کابل باید یک لحظه سر به زانو نهاده فکر بکنند که امریکایی های اشغالگر برای چه در کشور ما حضور دارند، چه می کنند و چه اهداف داند ؟ آیا اشرف غنی و ادارۀ او از شمار، کارها و اهداف اشغالگران در افغانستان خبر دارند ؟ امریکایی ها با مردم افغانستان کدام نسبت مذهبی، فرهنگی، نژادی و لسانی دارند ؟

جواب بسیار واضح است، امریکایی ها نه تنها هیچ رشته ای با افغان ها ندارند، بلکه خاک ما را اشغال کرده اند، شب و روز در بخش های مختلف کشور ما چاپه می زنند و بمباران می کنند، زنان و کودکان را به شهادت می رسانند و هموطنان ما را به بهانه ها و اشکال مختلف شکنجه می کنند.

بناءً باید همه عساکر دین دوست و میهن پرور رخ تفنگ های شان را به سوی نیروهای اشغالگر و رژیم کابل بکنند و برای دشمن یکبار دیگر ثابت بکنند که افغان ها سلطهء بیگانگان را نمی پذیرند، حتی آن های که با اشغالگران همکاری می کنند . عساکر قهرمانی که چهره های مهم اشغالگران و رژیم غلام را آماج قرار داده اند مسئولیت ایمانی، ملی و وجدانی خود را انجام داده اند و نام خود را در تاریخ به حیث قهرمان ثبت کرده اند.

حملات نفوذی نه تنها دشمن اشغالگر را از نگاه نظامی، استخباراتی، روانی و جسمی سرکوب کرده است، بلکه  بی باوری دشمن بر یکدیگر را نیز افزایش داده است. بناءً مجاهدین باید حملات نفوذی را اولویت بدهند تا دشمن دیگر هم کوبیده شود، بر همدیگر بی باور شوند و در نتیجه از خاک ما مجبور به فرار شوند.

Related posts