تازه ترین ها

پیام حملات نفوذی به اشغالگران

پیام حملات نفوذی به اشغالگران

تبصره هفته:
بروز شنبه گذشته بتاریخ ۳ نومبر، یک عسکر افغان در مرکز تعلیمی نیروهای کماندوی اردوی اجیر در پایتخت، میل تفنگ خود را بسوی مربیان آمریکایی چرخانده و علاوه بر هلاکت برینت تایلر سلاکار و مربی بلند رتبه، چند تن دیگر نیز زخمی شدند.

نیروهای خاص، اجیران داخلی آمریکایی ها هستند که پس از دقت بسیار و تحقیق و بررسی عمیق انتخاب می شوند، هنگامیکه از بین این نیروها بر مربیان بلند رتبۀ آمریکایی حمله صورت می گیرد، معنی اش اینست که ذهنیت علیه اشغال به همه جا گسترش یافته است و حال هیچ ساختار نظامی و ملکی، اداره یا محلی برای آمریکایی ها امن نیست.

تلفات به مربیان آمریکایی در کابل در حالی وارد گردید که چند روز پیش از این در شیندند هرات یک عسکر افغان، اشغالگران خارجی را هلاک نموده بود و پیشتر از آن نیز مجاهد نفوذی در میان عساکر در قندهار بر جلسه جنرالان داخلی و خارجی فیر کرده و بشمول قومندان امنیۀ قندهار، چندین تن از مزدوران بلند رتبه هلاک و جیفری سمایلی قومندان نیروهای آمریکایی در قندهار زخمی گردید.

سلسلۀ ناتمام حملات مرگبار از سوی عساکر افغان بر اشغالگران آمریکایی، بی باوری در بین اشغالگران و مزدورانشان را گسترش می دهد، روحیۀ آنها را از بین برده و سطح خطر و تلفات شان را افزایش داده و بر پلان گذاری عمیق نظامی و دسترسی وسیع مجاهدین امارت اسلامی دلالت می کند. علاوه بر این، یک سلسله پیام های دیگر برای نیروهای اشغالگر و کشورهای متبوع آنها با خود بهمراه دارد.

این حملات یکبار دیگر حقیقت آن سخن تاریخی را بازگو می کند که هیچکس نمی تواند ملت افغان را خریده و یا از خود کند. نفرت از بیگانگان اشغالگر و دشمنی با آنها بخشی از فطرت هر فرد این ملت است پس اشغالگران باید از هر فرد این کشور احساس خطر کنند.

این وضعیت به اشغالگران هشدار می دهد که اگر آنها فکر تداوم اشغال و بودن در این کشور را دارند، باید تا ابد این حالت ترس و اضطراب را تحمل کنند، باید همیشه تحمل هلاکت جنرالان و افراد بلندرتبۀ خود را داشته باشند و در صورت بودن در اینجا باید هر وقت و در هر جا و از هر کس خطر مرگ را احساس کنند.

حملات نفوذی از لحاظ مصرف و انجام، راحت اما از لحاظ تلفات و تاثیر روانی- سیاسی بر دشمن بسیار مؤثر است. اکنون توجه مجاهدین و همۀ افغان های دین دوست و وطن دوست به این حربه معطوف شده است و تلاش می کنند که از این طریق حملات مرگبار بر اشغالگران انجام داده و انتقام مظالم هفده سال را از آنها بگیرند.

بر این اساس امید است که در آیندۀ بسیار نزدیک این نوع حملات بیشتر شده و بحیث یک بخش مهم و اساسی جهاد مسلح مطرح شود. با توجه به این وضعیت اگر نیروهای اشغالگر بر تداوم اشغال اصرار دارند و یا هم نظامیان، مربیان، مشاورین و دیگر کارمندان خود را افزایش می دهند، معنی اش اینست که اهداف سهل الحصول را برای غازی های نفوذی مساعد می کنند، که باید برای تحمل تلفات سنگین نیز آمادگی داشته باشند.

Related posts