تازه ترین ها

ادعای گرفتن پول در مقابل اجساد کشته شدگان دشمن در فراه حقیقت ندارد

ادعای گرفتن پول در مقابل اجساد کشته شدگان دشمن در فراه حقیقت ندارد

پس از آنکه چند روز پیش یک هلیکوپتر دشمن در ولسوالی اناردرۀ ولایت فراه هدف مجاهدین قرار گرفت و دشمنان که دران سوار بودند کشته شدند، مجاهدین اجساد کشته شدگان را به دلیل اینکه دشمن جسد قاتل عبدالرازق را در قندهار را به اقاربش تسلیم نکرده، پیش خود نگه کرده اند.
دو زن هم در اثر سقوط هلیکوپتر کشته شده بودند.
اما مجاهدین جسدهای آن ها را از روی عزت و حرمت، به خانواده های شان سپردند.
اکنون دشمن مزدور از طریق بعضی رسانه های حامی خود آوازه های را پخش کرده که گویا مجاهدین امارت اسلامی اجساد کشته شدگان را در بدل پول تسلیم کرده اند و یا پول می خواهند.
دشمن باچنین پروپاگند واهی رسوایی و ناکامی خود را جبران می کند و توجه مردم را از موضوع اصلی به سوی دیگر مبذول می دارد.
چند روز پیش، وزیر دفاع ادارۀ کابل نیز با ارائهء معلومات نادرست به پارلمان خود گفت بود که اجساد کشته شدگانِ هلیکوپتر سرنگون شده ناپدید شده اند !!؟
در حالی که ما پیش ازین هم اعلامیه نشر کردیم که اجساد کشته شدگان نزد مجاهدین است و در بدل جسد مجاهد استشهادی قندهار آنها را نگه کرده اند.
اگر دشمن می خواهد اجساد کشته شدگان خود را به دست بیاورد، جسد شهید ما را به صلیب سرخ و یا خانواده اش بسپارد و اجساد خود را بدست بیاورد.

قاری محمد یوسف احمدی
سخنگوی امارت اسلامی
۲۷/۲/۱۴۴۰ ه ق
۱۴/۸/۱۳۹۷ ه ش – ۵/۱۱/۲۰۱۸م

Related posts