وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد اشتراک نمایندگان دفتر سیاسی امارت اسلامی در نشست مسکو

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد اشتراک نمایندگان دفتر سیاسی امارت اسلامی در نشست مسکو

به تاریخ ۹ نومبر سال جاری میلادی، یک کنفرانس در مورد افغانستان در شهر ماسکو، کشور روسیه برگزار می گردد. دعوت نامهء حضور درین کنفرانس به دفتر سیاسی امارت اسلامی نیز رسیده، و پذیرفته شده است.
یک هیئت بلند رتبهء دفتر سیاسی امارت اسلامی در این نشست شرکت می نماید، اما باید تصریح شود که هدف ازین کنفرانس مذاکرات با کدام جهت نیست، بلکه درین کنفرانس بحث های تحقیقی و همه جانبه صورت می گیرد که چگونه می توان به حل مسالمت آمیز مسئلهء افغانستان و پایان اشغال امریکایی ها رسید.
جهت ها و شخصیت های مختلف نظریات و موقف های خود را درین مورد ابراز می دارند، نمایندگان امارت اسلامی نیز به شمول پایان اشغال امریکایی در مورد همه جوانب مسئله و همچنان اعادۀ امن و آرامش در کشور عزیز، نظر و موقف خود را به اشتراک کنندگان بیان می دارند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۸/۲/۱۴۴۰هـ ق
۱۵/۸/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۱/۶م

Related posts