راپور ویدیویی “عساکر ومهمات گرفته شده در خوشامند پکتیکا” نشر شد

راپور ویدیویی “عساکر ومهمات گرفته شده در خوشامند پکتیکا” نشر شد

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان راپور ویدیویی شماره ۳۱۴ خود تحت عنوان (عساکر ومهمات گرفته شده در خوشامند پکتیکا) را نشر کرد.

در این راپور ویدیویی دیده می شود که مجاهدین در مربوطات ولسوالی خوشامند بر پوسته دشمن عملیات انجام می دهند که در نتیجه تعداد زیادی از عساکر دشمن کشته و چند تن دستگیر می شوند.

در این عملیات موفق مجاهدین سلاح های سبک و سنگین و مهمات زیادی بدست می آوردند که در این راپور ویدیویی مشاهده خواهید کرد.

برای داونلود و تماشای راپور ویدیوی (عساکر و مهمات گرفته شده در خوشامند پکتیکا) بر لینک های ذیل کلیک کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت و فارمت موبایل

Related posts