تازه ترین ها

موازنهء اخلاق جنگی طرف های درگیر در فراه و پکتیکا

موازنهء اخلاق جنگی طرف های درگیر در فراه و پکتیکا

زخمی افغان // ترجمه : نسیم صبا

شب سه شنبه دو واقعهء بزرگ رخ داد. طالبان بر یک کندک نیروی سرحدی ولسوالی پشت کوه ولایت فراه حمله کردند، کندک را فتح کردند و ۱۳۰ میل اسلحه، تانگ ها، موترها و وسایل زیادی نظامی را به غنیمت گرفتند. با وصف که این کندک یک هدف نظامی بود، اما تصاویر نشان می دهد که طالبان با عساکر گرفتار شده چه اندازه برخورد اسلامی و انسانی می کنند، حتی دست های شان را حلقه نزده اند و زخمیان شان را تداوی می کنند. در حالی که چند ساعت پیش، عساکر این کندک سخت ترین دشمنان طالبان بودند و از هیچ حربه ای بر علیه آنان دریغ نمی کردند.

اگر طالبان در فراه بر کندک نظامی حمله کردند و با عساکر سلاح به دست پس از گرفتاری معاملهء نرم و خیرخواهانه کرده اند، از سوی دیگر امریکایی ها و کماندوهای دولت اشرف غنی در همان شب در منطقهء گیان ولایت پکتیکا بر خانه های مردم ملکی چاپه زدند، کماندوهای وحشی چنان به قهر و قساوت بر خانه های مردم بی دفاع یورش بردند گویا به یک هدف مهم نظامی دست یافته باشند.

به اساس راپورها، بازارک گیان و خانه های مردم در اثنای چاپه تاراج و چپاول شده و اجناس بیش بها به غارت برده شده است، سپس خانه ها و دکان ها توسط انفجار ماین ها از بینشده است. در اخیر، نیروهای امریکایی دست به کشتار مردم ملکی زدند و ۲۱ تن را به شمول زنان و کودکان به شهادت رسانیدند.

قرار راپورها، عساکر امریکایی در طی این کشتار دسته جمعی، ۵ زن و ۳ کودک خانهء یک فرد محلی «پیر احمد» را کشته اند و خانه اش را توسط ماین ها انفجار  داده اند. راپورها حاکی از آنست که عساکر مردم را از خانه های شان بیرون می کردند و به نوبت می کشتند. تصویر آن جوان گیان نیز در فیسبوک دست به دست می شود که یکروز پیش ازین عملیات ظالمانه از کشور خلیجی به خانه اش برگشته بود، اما آماج گلوله های کماندوهای بی رحم قرار گرفت.

تا اکنون هیچ رسانه ای خبر نداده است که در عملیات گیان، طالبان یا افراد نظامی هدف قرار گرفته باشند. مردم محل و تمام رسانه ها می گویند که عملیات کاملاً بر خانه های مردم ملکی صورت گرفته است و قربانیان تنها غیر نظامیان اند.

اگر واقعه های فراه و پکتیکا را مقایسه بکنیم، می دانیم که در حقیقت اشغالگران و مزدوران آنان تروریست و قساوتگر اند، نه طالبان. زیرا طالبان بر کندک نظامی حمله می کنند و سپس با عساکر مغلوب چنان برخورد انسانی می کنند که نه آن ها را می کشند و نه هم کوچک ترین ضرر و اذیت می رسانند. اما اشغالگران و مزدوران شان با مردم ملکی چنان برخورد بی رحمانه و قساوت آمیز می کنند که عقل انسانی آن را تصور هم نمی تواند.

این حقائق ثابت می کند که امریکایی های اشغالگر اگر چه ظاهرا لاف از بشر دوستی می زنند، اما در حقیقت وحشی های روی زمین و مجرمان جنگی همین ها هستند. مظالم اخیر در مناطق روستایی افغانستان اسناد تازۀ این مدعا است.

Related posts