تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در رابطه به حمله مجاهدین به ولسوالی جاغوری غزنی

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در رابطه به حمله مجاهدین به ولسوالی جاغوری غزنی

حملات کوبنده مجاهدین امارت اسلامی شب گذشته در مربوطات ولسوالی جاغوری ولایت غزنی علیه مراکز نظامی دشمن و حملات علیه اداره کابل و غلامان امریکا می باشد.
این حملات خدای نخواسته نه علیه کدام قوم است ونه هم علیه کدام قشر یا مذهب، هموطنان ما در ولسوالی جاغوری به خصوص هموطنان قوم هزاره و اهل تشیع ما متوجه دسیسه چند تن مفسدین و حلقه بگوشان امریکا که در کابل نشسته اند، باشند که خدای نخواسته حملات مجاهدین را علیه مردم تلقی نه کنند.
مجاهدین امارت اسلامی مثلیکه در تمام کشور علیه مزدوران و حلقه به گوشان امریکایی حملات را انجام میدهند و آنها را به کیفر اعمال خیانت به دین و کشور شان می رسانند، همچنان در ولسوالی جاغوری و سائر مناطق باقی مانده تحت تسلط اداره کابل نیز همچو حملات را ادامه خواهد دادند.
مجاهدین امارت اسلامی با اهالی و مردم عام منطقه که از اداره کابل حمایت نه می کنند، به زندگی عادی خود ادامه میدهند و در صف نظامی فعال نیستند به آنها کاری ندارند، سر، مال و عزت آنها مثل سر، مال و عزت مجاهدین است و هیچ کس علیه آنها کدام تعرض نخواهد کرد.
ولی مردم شریف ولسوالی جاغوری و تمام مناطق باقی مانده تحت تسلط اداره کابل متوجه این حرف باشند که چند تن از غلامان امریکایی که در ۱۸سال گذشته کشور را در گرو امریکایها داده اند، بر کرسی ها نشسته و دالر امریکایی را حیف ومیل می کنند، آنها می خواهند که درمودر مجاهدین و حملات آنها به آهالی منطقه و مردم عام ذهنیت نادرست بدهند و آنها را علیه مجاهدین تحریک کنند.
مردم باید این دسیسه مفسدین را خنثی نموده و هیچ هراس از مجاهد نداشته باشند، زمانیکه عملیات به مناطق آنها می رسد مردم در خانه های خود داخل بمانند، زمانی که وضعیت نور مال شد، مجاهدین به آنها اعلام خواهد کردند که به زندگی خود ادامه دهند.
ولی اگر کسانی اسلحه بدست در حالت مقابله با مجاهدین دیده شدند آنها دشمن محسوب می شوند و با آنها رفتار نظامی خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۱۴۴۰/۲/۲۹هـ ق
۱۳۹۷/۸/۱۶هـ ش ــ
۲۰۱۸/۱۱/۷م

Related posts