کنر: یک عسکر در ناری به مجاهدین تسلیم شد

براساس خبر، یک عسکر در مربوطات ولسوالی ناری ولایت کنر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد

عسکر یادشده بنام بهادرخان فرزند فضل غنی باشنده قریه ساو دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شد.

Related posts