لوگر: درحمله بریک پوسته دشمن در چرخ، ۲ عسکرکشته شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الخندق، بر پوسته دشمن در قلعه احسان ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.

حمله شام دیروز صورت گرفت که دراثران ۲ عسکردشمن کشته شدند اما در مورد تلفات بیشتر دشمن دقیقا معلومات به دست نه امده است.

Related posts