جوزجان: تقریبا در تمام ولسوالی ها آن ولایت نماز استسقاء خوانده شد

براساس خبر، طبق هدایت امیر المومنین (حفظه الله تعالی) تقریبا در تمام ولسوالی های ولایت جوزجان نماز استسقاء خوانده شد.

نماز استسقاء سنت مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم است که حین خشک سالی ذریعه آن از بارگاه الهی باران خواسته میشود وعلمای کرام  درجریان آن سخنان ارزنده نیز ایراد فرمودند.

Related posts